Innehåll

Balans nr 5 2003

Noteringar: Fortsatt oro i den amerikanska revisionsbyråbranschen

I USA stormar det fortfarande rejält efter Enronskandalen. Flera media rapporterar om att representanter för de fyra stora revisionsbyråerna vill att branschorganisationen AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) ska byta ut sin ordförande.

Det behövs en ny ledning för att återställa förtroendet för branschen, menar man. Men Barry Melancon, ordförande och chefstjänsteman på aicpa har styrelsens stöd att sitta kvar.

Enligt uppgifter till Financial Times har även fyra tidigare ordföranden försökt övertala Melancon att sluta.

AICPA har befunnit sig ”i stormens öga” sedan Enronaffären tog sin början. Mindre av självreglering och ett mycket tydligare individuellt agerande från de stora byråerna har förändrat institutets roll.

De små byråerna, som dominerar i AICPA-styrelsen håller emot. Man menar att Melancon fått ta mycket av den kritik som borde drabbat de stora byråerna.

– Kritiken är orättvis, säger en av dem till Financial Times. Barry har starkt stöd i styrelsen.

Tidningen kallar det som pågår i den amerikanska revisonsbyråbranschen för ett ”inbördeskrig” som speglar branschens oförmåga att anpassa sig till en ny situation. Tidigare gjordes allt upp bakom stängda dörrar, noterar FT.