Innehåll

Balans nr 5 2003

Noteringar: Fortsatt oro i den amerikanska revisionsbyråbranschen

I USA stormar det fortfarande rejält efter Enronskandalen. Flera media rapporterar om att representanter för de fyra stora revisionsbyråerna vill att branschorganisationen AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) ska byta ut sin ordförande.

Det behövs en ny ledning för att återställa förtroendet för branschen, menar man. Men Barry Melancon, ordförande och chefstjänsteman på aicpa har styrelsens stöd att sitta kvar.

Enligt uppgifter till Financial Times har även fyra tidigare ordföranden försökt övertala Melancon att sluta.

AICPA har befunnit sig ”i stormens öga” sedan Enronaffären tog sin början. Mindre av självreglering och ett mycket tydligare individuellt agerande från de stora byråerna har förändrat institutets roll.

De små byråerna, som dominerar i AICPA-styrelsen håller emot. Man menar att Melancon fått ta mycket av den kritik som borde drabbat de stora byråerna.

– Kritiken är orättvis, säger en av dem till Financial Times. Barry har starkt stöd i styrelsen.

Tidningen kallar det som pågår i den amerikanska revisonsbyråbranschen för ett ”inbördeskrig” som speglar branschens oförmåga att anpassa sig till en ny situation. Tidigare gjordes allt upp bakom stängda dörrar, noterar FT.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...