Innehåll

Balans nr 6–7 2003

Inledning

I det här numret återvänder vi till den offentliga redovisningen, den som hanterar våra skattepengar och vår gemensamma egendom (sid. 33–45). Mycket har hänt, men det är långt ifrån klart hur det ska bli med anpassningen till internationella normer eller harmoniseringen med den privata sektorn.

Vår Europa-kolumnist, Eva Fallenius (sid. 13) påminner oss om att när nästa nummer av Balans kommer ut, då har vi röstat om EMU och ingenting är sig riktigt likt med vårt land och vår ekonomi – hur det nu än går i valet.

Mer läsning: Birgit Flening visar hur några investerare kunde undvika att dras med i Enrons fall (sid. 28) och Stefan Engström och Greger Lewén varnar för risker – om domstolarna ser på småföretag så som en expert i småföretagsutredningen gjorde det (sid. 14).