Innehåll

Balans nr 6–7 2003

Revision: Nya remisser från IAASB om kvalitetskontroll

Vid sitt sammanträde i maj 2003 godkände IAASB två nya standarder för remissbehandling: dels den första standarden i en ny serie standarder om kvalitetskontrollfrågor, ”International Standards on Quality Control” (ISQC), där nu publicerade nummer 1 behandlar ”Quality Control for Audit, Assurance and Related Services Practices”, dels en omgjord version av den befintliga standarden isa 220 ”Quality Control” (se ”Revisionsnyheter” Balans nr 8–9/2002).

Inom yrket hanteras kvalitetskontrollfrågorna på tre nivåer: det enskilda uppdraget, revisionsföretaget och yrkesorganisationen. De två remissversionerna enligt ovan behandlar de två första nivåerna medan ifac senare i år kommer att ta upp kvalitetskontrollfrågorna på yrkesorganisationsnivå i ett särskilt uttalande om medlemsorganisationernas skyldigheter.

Uppdelningen av kvalitetskontrollfrågorna på detta sätt ger enligt IAASB möjlighet till mer riktat fokus. Uppdelningen markerar också att kvalitetsbrister i ett enskilt uppdrag inte nödvändigtvis behöver indikera att företagets kvalitetskontrollsystem är otillräckligt och tvärtom att brister i ett sådant system kanske inte leder till brister i kvaliteten på ett enskilt uppdrag.

Kvalitetskontrollen enligt de nya förslagen innefattar förljande beståndsdelar: ledarskap och ansvar, etikkrav, ny och fortsatt klientrelation, personal och uppdragsbemanning, uppnått uppdragsresultat (”performance”), kvalitetssäkring i uppdrag, övervakning (”monitoring”).

Bland kraven i de nya standarderna kan följande nämnas.

 • Det skall finnas riktlinjer för hur etiska krav skall följas och en övervakning av att dessa riktlinjer förblir relevanta, tillräckliga och efterlevda i praktiken.

 • Informationen om resultaten från denna övervakningsprocess kommuniceras minst årligen och det gäller såväl slutsatserna som, där det är relevant, en beskrivning av systematiska eller återkommande brister och de åtgärder som vidtagits för att åtgärda dessa brister.

 • Utöver krav på partnerrotation i noterade bolag lägger revisionsföretagen fast kriterier för att identifiera andra uppdrag än revision där den ytterst uppdragsansvarige skall roteras efter en viss bestämd tidsperiod.

 • Lämplig konsultation skall ske i svåra eller kontroversiella frågor och det skall finnas riktlinjer för hur oenigheter skall lösas inom uppdraget och mellan den uppdragsansvarige och den som har att kvalitetssäkra uppdraget (se nästa punkt).

 • I alla noterade bolag skall revisionsuppdraget kvalitetssäkras. Revisionsföretagen lägger även fast kriterier för att identifiera andra uppdrag än revision där sådan kvalitetssäkring också skall ske. Kvalitetssäkringen skall genomföras innan revisionsberättelsen lämnas och avse en oberoende prövning av viktiga bedömningar, de slutsatser som dragits och andra förhållanden av vikt.

 • Det skall finnas en ändamålsenlig hantering av formella klagomål på eller beskyllningar att det arbete som ett revisionsföretag utfört inte har gjorts enligt professionella standarder och krav i lagar och föreskrifter.

IAASB:s remisser med tillhörande förklarande dokument finns på hemsidan (dock ännu inte när detta skrivs i början av juni 2003). Remissvaren skall vara IAASB tillhanda den 31 augusti 2003.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...