Balans nr 6–7 2003

Debatt: Björn Markland till Claes Sjölin ”De affärsjurister som finns kvar på FAR-byråerna är självklart välkomna i FAR”

Affärsjuristerna

Efter en hel del ordanvändning instämmer Sjölin i att ingen har fattat något beslut om att revisionsbyråbranschen skall avveckla de ”integrerade affärsjuridiska tjänsterna”. Utmärkt, då är vi överens på den punkten.

Ändå tycker Sjölin att jag borde ha en åsikt om att FAR ”tyst accepterade” den avvecklingen och inte verkade för ett förhandsbesked från Revisorsnämnden (något oklart om vad, med tanke på det utrymme för förhandsbesked som revisorslagen lämnar). Det tillkommer knappast en generalsekreterare att bedöma sin styrelses föreningspolitiska överväganden. Vid den aktuella tiden satt Sjölin själv med i FARs styrelse, men jag tror inte att vi kommer att få läsa så mycket om det här ärendet i hans memoarer.

En litet svårförståelig fråga från Sjölin är om FAR kommer att fullfölja ”den påbörjade värvningen” av affärsjurister som ledamöter. De affärsjurister som finns kvar på FAR-byråerna är naturligtvis välkomna i FAR. Varför inte?

Rådgivning till icke-revisionsklienter

Sjölin vidhåller sin egendomliga ståndpunkt att skatterådgivning till andra än revisionsklienter är förbjuden för revisionsföretag. Var missförståndet ligger förstår man när han skriver: ”Vad det handlar om är gränsdragningen mellan revisionsverksamhet och annat”. Det är fel. Vad det handlar om är gränsdragningen mellan å ena sidan verksamhet som har ett naturligt samband med revisionsverksamhet och å andra sidan sidoverksamhet. Att skatterådgivning har ett naturligt samband med revisionsverksamhet framgår – om vittne göres oss behov – av propositionen till revisorslagen, tydligast på sid. 91. Och då får den också bedrivas av revisorer och revisionsbolag. Sjölin antyder att propositionstexten i detta avseende skulle vara obsolet, av allt att döma till följd av Enron-fallet och andra amerikanska redovisningsskandaler. Han återkommer flera gånger till propositionens vällovliga skrivning om beaktande av den internationella utvecklingen, dit han tydligen anser att de amerikanska fenomenen Enron och Sarbanes-Oxley hör. Själv utgår jag från att tillsynsmyndighet och domstolar i Sverige har så mycket råg i ryggen – liksom eu hittills har haft – att de ser till fakta och inte till populistiska strömningar.

Ägande av sidoverksamhet

Slutligen hävdar Sjölin att förbudet för revisionsbolag att äga sidoverksamhet skulle ha en presumtionsverkan av innebörd att delägare i revisionsbolag inte skulle få vara delägare i sidoverksamhet. När jag tycker annorlunda invänder han att min uppfattning saknar stöd i lagen. Nu har jag sedan barnaåren föreställningen att det som inte är förbjudet är tillåtet i en rättsstat. Det står ingenstans i lagen att en revisor som är delägare i ett revisionsbolag inte får vara delägare i ett bolag som bedriver (tillåten) sidoverksamhet. Då utgår jag från att han eller hon får vara det. Det verkar också vara Revisorsnämndens ståndpunkt. Sjölin tycks inse svagheten i sina argument när han till sist antyder att hans ståndpunkt är ”självklar”. Självklart är som bekant det som är klart för en själv.

Björn Markland

är generalsekreterare på FAR. Han medverkade senast i Balans nr 4/2003.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...