Innehåll

Balans nr 8–9 2003

Noteringar: FARs nye generalsekreterare: ”Det finns ingen bättre plattform!”

Dan Brännström heter FARs nye generalsekreterare från den 1 januari 2004 då Björn Markland pensioneras efter nästan 19 år på posten.

Och liksom 1985 (då en tidigare FAR-ordförande blev generalsekreterare) blir det en auktoriserad revisor med lång erfarenhet av förtroendeuppdrag i föreningen som tar steget och blir generalsekreterare.

Dan Brännström är bl.a. vice ordförande i FAR (en post han lämnar vid stämman i november) och ordförande i IREV. Han är 45 år och verksam vid Ernst & Youngs kontor i Göteborg, där han bl.a. varit kontorschef. Han började yrkeskarriären i september 1981 på dåvarande Hagströms Revisionsbyrå i Göteborg, blev auktoriserad 1988 och delägare i Ernst & Young 1991.

Vad får dig att ta det här steget?

– Jag är intresserad av branschen och dess utveckling och då finns det ingen bättre plattform. Jag har ju ett stort engagemang för FAR och vill nu vara med och flytta fram positionerna ytterligare tillsammans med alla FAR-aktiva och medarbetarna på kansliet.

Flytta till Stockholm eller långpendla?

– Under veckorna kommer jag att bo i Stockholm, men vi behåller också ett boende i Göteborg så länge.

Du tillträder 1 januari, vad händer fram till dess?

– Jag måste ju avveckla en del engagemang. Men jag blir nog en allt flitigare gäst på kansliet redan under hösten.

Viktigaste uppgiften i nya jobbet?

– Att få fortsätta att övertyga omvärlden om nyttan med revision och rådgivning. Det tycks vara en uppgift utan slut.

Till sist, vad har du för intressen vid sidan av jobbet?

– Jag är mycket musikintresserad, att jag är förtjust i Elvis och rock ’n’ roll är ingen hemlighet. Dessutom är jag intresserad av Nordamerikas indianer, särskilt stammarna i sydväst, Arizona och New Mexico. Dit längtar jag alltid.

IAASB:s remiss (se ”Revision” i Balans nr 5/2003) av utkasten till nya standarder för ”Assurance Engagements” och uppdateringen av uttalandet om revisorns överväganden vid revisionen av små företag är nu avslutad. Totalt kom det 28 remissvar, varav 14 från medlemsföreningar i IFAC, 4 från revisionsföretag och 10 från övriga. Svaren är publicerade på www.IAASB.org. FARs synpunkter återfinns på sidan 56 i detta nummer.

– Lars-Gunnar Larsson