Innehåll

Balans nr 8–9 2003

Noteringar: Ny VD för FAR FÖRLAG

Vid sitt möte den 9 september utsåg styrelsen för FAR FÖRLAG Marie Wernerman till ny verkställande direktör från årsskiftet, då Margareta Damberg går i pension.Marie Wernerman, som är jur. kand., anställdes på FARs kansli 1989. Där arbetade hon bl.a. med frågor kring yrkesutveckling och ledamotsinformation, samt var protokollförare i FAR FÖRLAGs styrelse. Därefter har hon varit verksam vid förlaget som försäljningschef och chef för bokredaktionen.

Margareta Damberg som en gång drog igång FARs bokverksamhet genom att skapa Samlingsvolymen (se sid. 8 i detta nummer) har varit verkställande direktör i förlaget ända sedan verksamheten för tio år sedan bolagiserades.

Margareta Damberg kommer även efter årsskiftet att arbeta med FARs engelska ordbok och vissa andra projekt.