Innehåll

Balans nr 1 2004

Inledning

Det är en lite annorlunda artikel om redovisningsfrågor som den förre avdelningsdirektören på Riksskatteverket har skrivit: Christer Westermark ställer i åtta punkter frågor om lagar, förordningar, normering, etik och samhälle och – inte minst – om hur den svenska goda redovisningsseden och den internationella rättvisande bilden ska samsas. Särskilt som detta regelverk ska tillfredsställa både både EU och den svenska modell där redovisning och skatt har ett starkt samband.

Vi rapporterar också från FAR-dagen 2003 där Revisorsnämndens nye chef Peter Strömberg trots den kritik han mötte var orubbligt artig i sitt försvar av tillsynsmyndighetens uppdrag när det gäller att värna oberoendet. Medan Företagarnas Gunvor Engström talade sig varm för ett aktivt och utökat samarbete med revisorerna.

På avdelningen Noteringar dominerar en rapport om lagerbolagen och hur de kan missbrukas. Det här är ett område där flera instanser vill ha revisorernas medverkan. Och samtal i frågan pågår också mellan organisationerna och berörda myndigheter.