Innehåll

Balans nr 1 2004

Varför skapade gud revisorerna och RN?

Balans tar gärna emot signerade debattinlägg. Vi förbehåller oss rätten att redigera inkomna bidrag.

FAR-dagen bjöd på ett intressant tal av Revisorsnämndens nye chef. Många vackra ord sades om vikten av att revisorerna är oberoende – ingenting om att det bara är ett av många medel för att nå målet. Peter Strömbergs tes att oberoendet är det allra viktigaste är i sig kanske korrekt men problemet är att det är en pseudodebatt vad avser småbolagen. Vi som årligen reviderar ett femtiotal 10/24-bolag är självklart inte beroende av ett enskilt företag.

Mitt budskap är att både vi revisorer och RN då och då bör fundera över varför vi finns till. Gud och Riksdagen skapade revisorer och RN bara som ett medel för att nå det verkliga målet:

Korrekt information i årsredovisningarna så att läsarna inte vilseleds i sina beslut.

När vi nu helhjärtat anammar internationella regler för redovisning och revision så är det viktigt att behålla förmågan att se helheten och införa reglerna på ett rimligt sätt.

IAS och RS är primärt skrivna för publika bolag inte för 10/24-bolag.

Fundera över följande:

 • Varje RS kräver att de följs MEN pekar också på möjligheten att frångå den OM man kan nå målet på ett effektivare sätt.

Revisorernas uppgift i de små bolagen är att på ett kostnadseffektivt sätt se till att intressenterna får en korrekt information i tid. SIE-formatet ger en överlägsen möjlighet att revidera de små bolagen med nya metoder. Dessutom skall vi självklart även i fortsättningen kunna ge dem råd och anvisningar om bra redovisningsrutiner, väl fungerande system, rättelser av fel och beräkningar av bokslutsdispositioner. DÅ kan man nå målet på ett effektivare sätt!

Byråernas datasystem har självklart lagrat de slutgiltiga och reviderade saldobalanserna för de tidigare åren. All information som krävs för att skapa en årsredovisning finns därmed tillgänglig. Effektiva Excelmodeller producerar med ett par klick en i det närmaste komplett och korrekt årsredovisning. Med RS 580 3SE dokumenteras företagsledningens ansvar.

Vi har generationsskifte i FAR och RN. Låt småföretagen få en modern revision genom att utbilda revisorerna i att använda datorstöd i stället för att grubbla över ett obefintligt beroende.

Auktor revisor

Hans Sjölund

(t.v.) är verksam i Norrtälje. Han medverkade senast i Balans nr 4/2003.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...