Balans nr 1 2004

Nytt nätverk för kvinnliga revisorer bildades efter IREV-seminarium

Kurs för bara kvinnor? kan det vara någonting? Inte skall man väl dela upp det? Eller – skall man? Tänk vilket liv det skulle bli om man hade en kurs för bara män.! Både deltagare och kursledning kunde vittna om många olika reaktioner på IREVs inbjudan till Växtkraft-seminariet i Budapest i november, men fulltecknat hade det i vart fall snabbt blivit.

Deltagarna var i olika åldrar, kom från olika delar av landet och såväl små som stora revisionsbyråer. Mer än hälften drev egen eller delägd byrå. Lärare var Ewa Helzén (godkänd revisor) och Christine Stålhammar (auktoriserad revisor).

Förutom ”hårda” ämnen som nya RS och orena revisionsberättelser utlovade kursbeskrivningen ett kvinnligt perspektiv och skapande av nätverk för framtiden. Det blev verkligen några minnesrika dagar med massor av glada skratt, nya bekantskaper, prestigelöst erfarenhetsutbyte och en entusiastisk diskussionslystnad – och det är bara att konstatera: Visst diskuterar vi kvinnor friare när männen inte är med.

Fakta om yrkeslivets genusaspekt

Många tyckte nog att seminariets höjdpunkt var halvdagsföreläsningen med iranskan Banu Golesorkhi från konsultfirman Pharos International i Bryssel. Rubriken var ”Myths & Realities of Gender Differences at Work”, och Banu hade många intressanta budskap att förmedla – t.ex. att i näringslivet är det bara kvinnor som har kön! Att vara man är norm.

I de flesta europeiska länder är andelen universitetsutbildade kvinnor mycket hög, men de praktiska förutsättningarna för män och kvinnor att satsa på karriären är olika. En undersökning av europeiska chefers levnadsförhållanden har visat att av männen är 95 % gifta, 90 % har barn, och bara 26 % har en partner som arbetar heltid. Motsvarande siffror för kvinnor är 75 % gifta, 63 % har barn, och 73 % har en heltidsarbetande partner (dvs. i princip alla som inte är singlar).

En annan undersökning gällde identifikationen med företaget. Av de tillfrågade männen kände sig 93 % inkluderade och delaktiga i företagskulturen på sin arbetsplats. Motsvarande siffra för kvinnorna var endast 34 %! Visserligen är sådana här undersökningar generaliserande, men en intressant frågeställning är ändå om det skulle kunna vara så att 2/3 av kvinnorna inom revisorskåren känner sig främmande inför byråns företagskultur?

Glastak och glasväggar

Det s.k. glastaket, genom vilket kvinnor inte kan avancera, har länge varit ett begrepp, men man kan även prata om glasväggar. Om man ser organisationen, t.ex. en revisionsbyrå, som en pyramid består botten av assisterande personal som till övervägande del utgörs av kvinnor. I pyramidens mitt går karriärvägar som leder till toppen, men glastaket hindrar de flesta kvinnor att nå hela vägen fram. Vid pyramidens sidor finns emellertid karriärvägar som aldrig kan leda till toppen – de går utanför glasväggarna – och som ofta väljs av kvinnor: T.ex. arbete med utbildning, personalfrågor och inom revisionsbranschen ”mindre flådiga” uppdrag.

Vilken typ av revisionsuppdrag man som kvinna skall välja att arbeta med om man vill nå toppen är dock en öppen fråga. Är man anställd på en stor byrå och arbetar med mindre uppdrag kan man kanske visserligen få bli påskrivande revisor i dem, men karriärvägen torde nog ofta ligga utanför glasväggen inte bara för kvinnor utan även för många män. Kvinnliga kvalificerade revisorer som arbetar med stora uppdrag är visserligen inne på en karriärväg som leder till toppen, men här ger sig glastaket tillkänna och kvinnorna blir sällan påskrivande revisorer på dessa uppdrag utan ikläs rollen som assistenter åt de manliga ansvariga revisorerna.

Kvinnors beteende och ansvar

Alla snedfördelningar mellan män och kvinnor kan emellertid inte skyllas på männen: Vi kvinnor har också ett eget ansvar att sätta upp mål och försöka ta oss till dem. Banu Golesorkhi menade att kvinnor generellt sett är dåliga på att tala om vilka befattningar vi är intresserade av. Kvinnor tror att ett väl utfört arbete är avgörande och väntar tills dess att någon ”upptäcker” oss och frågar om vi vill avancera. När frågan väl ställs blir dock svaret ofta nej – för att kvinnan tror att hon inte kommer att kunna prestera ett fullgott arbete. Män har mera självförtroende i liknande situationer och tackar ja, förvissade om att kommer dag så kommer råd.

På seminariet konstaterades att kvinnor måste våga avbryta manliga monologer när talarlistan inte fungerar, och ta plats i rummet och i mötessituationer. Kvinnor behöver mera än män lära sig retorik och talteknik.

Men det är trots allt inte enbart kön som definierar grupper. Banu Golesorkhi talade även generellt om minoriteters inverkan på grupper. Om en homogen grupp utökas med en annan sorts individ än majoriteten ändras attityderna och interaktionen inom gruppen. Sällar sig en kvinna till en manlig grupp påverkas gruppen och tvärtom. Detsamma gäller om två färgade ansluter sig till en vit större grupp. Kommunikationen ändras inom gruppen och trots att avsikterna är de motsatta, känner sig den färgade minoriteten ofta kränkt och illa behandlad!

Nu har vi ett nätverk!

Vi reste hem med många goda minnen i bagaget, ny lärdom och nya vänner.

Viktigt för framtiden är den bestående kontakten mellan deltagarna för både erfarenhetsutbyte i yrkesfrågor och stöd och ”peppning” i livets valsituationer.

Nu har vi en egen chatplats på IREVs hemsida, där kontakten lätt kan upprätthållas. Och till alla er som inte var med den här gången: Det blir ett nytt IREV-seminarium i höst!

Text: Godkänd revisor Margot Benisch

är verksam vid Rödl & Partner Revision AB. Auktor revisor

Kristina Anderson

är verksam vid BDO Revision Kristina Anderson AB och medverkade senast i Balans nr 2/2003.

Vi som var med:

Kristina Anderson – Lund, Margot Benisch – Stockholm, Barbro Berglund – Jönköping, Kerto Birgersson – Västerås, Eva Blank – Stockholm, Helen Jansson – Stockholm, Astrid Jansson – Stockholm, Pia Jeppsson – Helsingborg, Barbro Johansson – Stockholm, Yvonne Kylborn – Linköping, Margareta Larsson – Sollentuna, Ann-Lis Lexryd – Staffanstorp, Kerstin Lindgren – Kalmar, Katarina Ljungqvist – Helsingborg, Yvonne Lundin – Karlskrona, Eva Lundström – Stockholm, Eva-Britt Nilsson – Stockholm, Marit Persson – Hässleholm, Monica Åström – Åmål, Ewa Helzén – Stockholm, Christine Stålhammar – Malmö, Christina Sahlin – Stockholm.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...