Balans nr 1 2004

Förändringens tidevarv för ryska revisorer

Hela den ryska ekonomin har dramatiskt förändrats under de senaste tio åren. Tidigare drevs företagen efter en avgiftsmodell. Man fastställde först vilka utgifter man hade plus ett godtyckligt påslag och satte sen priserna efter det. Idag råder konkurrens och priserna styrs istället helt efter vad marknaden och kunderna är villiga att betala, säger Kodrian Valerij auktoriserad revisor på Murmansks största fristående revisionsbyrå Audit Service.

Att arbeta med revision i ryssland är i princip ett helt nytt arbetsområde som började utvecklas runt 1992. Före det stora politiska systemskiftet verkade man inta ha sett något behov av att göra enskilda revisioner i de statliga bolagens räkenskaper. Alla pengar skulle ändå in till statskassan i slutändan så varför krångla till det hela. Däremot fanns en form av årlig riksrevision som gjordes för hela statsapparaten. Nu har allt förändrats och det finns lagstadgade krav på externa revisioner även om de minsta företagen är undantagna.

Det märks att Kodrian Valerijs revisionsbyrå Audit Service har vind i seglen. Det är inte direkt lyxigt inne i byråns lokaler men det syns att man lagt sig vinn om att ha nymålat och nya fräscha möbler i konferenslokalen vi sitter i. Även huset har en tjusig entré av glas och en ny reception. Husets fasad skiljer sig åt från de omkringliggande husen eftersom det är nymålat i en ljusblå ton. Bara ett stenkast från Audit Service kontor är dock det mesta sig helt likt från den gamla ekonomins tid. Här syns gummor med plastkorgar köa för att köpa bröd och livsmedel i några av de enkla slitna småkioskerna som man alltid kunnat hitta längs de ryska trottoarerna.

Krav på auktoriserade revisorer

Det normala är att de mindre ryska bolagen sköter sin bokföring och redovisning av skatter och moms med egna anställda internrevisorer eller bokföringskunnig personal. När det gäller större bolag med mer än 1 miljon dollar i omsättning eller aktiva tillgångar värda över 50 000 dollar måste en extern auktoriserad revisor anlitas för den årliga redovisningen. Dessutom gäller kravet på auktoriserade revisorer för alla utlandsägda företag.

Audit Service började sin verksamhet 1995 och har idag 32 anställda varav 27 är specialiserade konsulter. I Murmansk har man runt 30 procent av alla uppdrag och är den största byrån bland de övriga cirka 30 revisionsbyråerna.

– Det är svårt att rekrytera kvalificerat folk. Att jobba som revisor verkar inte vara så populärt här, säger Kodrian Valerijs som är en av företagets auktoriserade revisorer.

Kanske lockar jobb inom affärslivet mer och dessutom tar utbildningen till revisor fem år. Efter studierna kan man avlägga en 40 timmars examen för att bli auktoriserad revisor. Månadslönerna omräknade från rubel till kronor ser ungefär ut så här:

Bokföringsanställd

1 300 kr

Revisor

1 850 kr

Auktoriserad revisor

2 600 kr

Specialist

3 100 kr

Enligt Kodrian Valerijs har skattemoralen förbättrats åtskilligt under de senaste åren. För tio år sedan dominerades marknaden helt av en ekonomi där runt 60 % av allt verksamhet skedde svart. Idag har den svarat sektorn minskat till runt 25 procent.

– Vårt jobb är att hjälpa företag med att ändra sina strukturer så att de kan minska skatten inom lagens ramar. Däremot är det fel att helt försöka undvika att betala skatt, menar Kodrian Valerijs.

Gigante – föder upp ädelfisk till ryska restauranger

Nya tider betyder även nya matvanor, så även i Ryssland. Nere i Murmansk hamnområde med stora godsterminaler träffar vi Lidig Andreevna som arbetar som internrevisor för fiskföretaget Gigante Pechenga. Företaget ägs till 30 procent av ryska intressen och den resterande delen är norskägd. Gigante sysslar med kassuppfödning och slakt av ädelfisk och lax. Uppfödningen sker närmare den norska gränsen på den ryska militärens vattenområden nära Petsamo. Årligen producerar och säljer företaget drygt 200 ton lax och 100 ton mindre ädelfisk.

De största problemen som internrevisor är att skatte- och momssatserna ideligen justeras upp och ner. Men jag trivs bra på Gigante. Det är det första privatägda bolaget jag jobbat för. Tidigare var jag chefsrevisor på ett byggföretag, säger Lidig Andreevna.

Hon sköter allt som har med skatter och deklarationer att göra. Var tredje månad ska skattemyndigheten ha in ett redovisningsunderlag för moms och löner samt för fastighetsskatten. Även den interna revisionen ligger på hennes ansvar. Men om hon är osäker och det krävs mer kunskap för att klara en speciell uppgift brukar hon be ett fristående revisionsföretag om hjälp för att rätta till och kontrollera bokföringen innan den går in till skattemyndigheten.

Själva arbetet som internrevisor har faktiskt inte förändrats så mycket sedan Sovjettiden. Den stora skillnaden är dock att förr gick alla pengarna tillbaka till staten och nu går vinsten till våra privata ägare, säger Lidig Andreevna.

Olga distansstuderar till revisor

På företaget MikroTech som delägs av det svenska elektronikföretaget Mikro-makarna från Pajala träffar vi Olga Alekseeva, 28 år, som idag arbetar med företagets bokföring men har målet inställt på att gå vidare inom yrket.

– Jag har tre år kvar på mina distansstudier innan jag blir revisor. Idag har jag inte hela bilden av företagets finansiella situation, men jag ser fram emot att få det som färdig revisor, säger Olga Alekseeva.

Idag tjänar hon 5000 rubel i månaden vilket är 1300 kronor. Som utbildad revisor fördubblas lönen till 10000 rubel. Själva utbildningen kostar varje år 2600 kronor och det får hon betala ur egen ficka. Olga har ännu inte rest till Sverige och MikroMakarna men skulle gärna göra ett besök för att se hur bokföringssystemet fungerar där. Men att lämna Ryssland för att arbeta är hon mer tveksam till. Möjligen om det fanns jobb att få inom hennes område men hon skulle inte åka iväg bara för att ta exempelvis ett restaurangjobb.

– Framtiden är lite svår att sia om. Murmansk ligger ändå i en expansiv del av Ryssland och här finns goda utvecklingsmöjligheter i framtiden tror jag, säger en hoppfull Olga Alekseeva.

Generösa pensionsvillkor och lång semester

Det är nästan omöjligt att fullt ut förstå hur den nya fria ryska ekonomin påverkat näringslivet och privatpersoner i Ryssland, men på många håll har det inneburit en helomvändning på både gott och ont. Friheten att välja bland ett otroligt mycket större utbud av varor och att kunna flytta på sig och kanske åka utomlands tillhör givetvis nyheterna som är positiva för genomsnittsryssen. Men tyvärr halkar lönerna fortfarande efter för de flesta och är så låga att man ändå inte har råd att vare sig resa eller handla allt det nya man lockas av i butikerna. Den förr nästan obligatoriska solresan till Svarta havet har inte många längre råd med. Precis som i Sverige har även de ryska energipriserna ökat dramatiskt och påverkar idag både företagarnas och de enskildas ekonomier kraftigt.

För att locka folk att flytta till Murmansk med sitt kalla och bistra vinterklimat har man i alla tider haft specialvillkor för invånarna. Tio veckors semester och pensionering vid 50 år för kvinnor och 55 för män. Dessutom hade man nästan en dubbelt så hög lön som i övriga Ryssland. Nu har dock villkoren mer anpassats efter marknadens villkor vilket betyder att lönerna är sänkta till en normal rysk nivå. Pensions- och semestervillkoren har man dock än så länge fått behålla.

Murmansk – jättestaden vid norra ishavet

Låt oss en gång för alla ta kål på några fördomar. Det är inte farligt att gå omkring på Murmansk gator, och staden är inte fylld av prostituerade kvinnor! Dessutom ser man ingen jättelik skeppskyrkogård med hundratals rostiga båtvrak nere i hamnen. Även om det är just såna bilder som ofta syns i våra tv apparater, så stämmer det inte med den vardagsverklighet man som besökare möter i Murmansk.

Båtvraken finns visserligen men de ligger i den stängda staden Severo-morsk två mil norrut, tillika hemmahamn för den förolyckade ubåten Kursk och Norra Ishavsflottan. Det är också förklaringen till att man inte alls ser några militärer i Murmansk. Det närmaste man kan komma den förtätade stämningen kring atomvapenmakten Ryssland är en jättebas för deras atomdrivna fartyg som ligger bara två kilometer norr om centrum.

När det gäller prostitutionen så visst förekommer den. Det mesta verkar ändå ske ganska diskret i hotellens barer. Problemen finns säkert men det är inget man som vanlig besökare påverkas av. Likadant är det med kriminaliteten. Murmansk anses inom resebranschen som en mindre farlig stad än St. Petersburg, Moskva och även New York för den delen. Det vi närmast kom i kontakt med i form av kriminalitet var ett antal svartväxlare som rörde sig i vissa gathörn och även tilläts operera fritt inne i en banklokal. Man kan dock fråga sig vad som är vitsen med att växla svart eftersom kursen bara är marginellt bättre på gatan än inne på banken.

När man märker att de flesta av de egna fördomarna och eventuella farhågorna om stadens farlighet inte stämmer, slår det istället om till en nästan gemytlig stämning när man promenerar längs gatorna och hela tiden möter de mycket godhjärtade och arbetsamma Murmanskborna. Efter någon dag har man glömt bort de lite kantstötta husen samt trottoarerna och man börjar sakta tycka riktigt bra om staden.

Staden klättrar mer eller mindre på bergssluttningarna som möter den östra sidan av den djupa ishavsfjorden. Det man slås av är alla vita och ljusgrå hyreshus av jätteformat som syns överallt. Några privatägda villaområden är svåra att hitta. Som ofta i Ryssland ligger några stora breda paradgator i centrum som här kompletteras av en lång slingrande sexfilig genomfartsväg som kopplar samman förorterna med centrum.

Den fria företagsamheten har blommat ut rejält under senare år, och idag råder det verkligen ingen brist på varor. De tomma hyllornas tid är sedan länge förbi. Det mesta vi hittar här hemma finns nu även i Ryssland. Det gäller bara att förstå skyltningen utanför butikerna. Ofta kan en, i våra ögon, oansenlig skylt på fasaden dölja ett mindre köpcentrum med ett rikligt utbud av livsmedels- och charketuributiker. Dessutom finns kläder och elektronik i mängder att handla. Flera moderna coffeshops har också börjat dyka upp där man förutom en snabbfika även kan handla drycker och enklare mat som piroger och även ta ut pengar med kreditkort i bankomater.

Den kanske trevligaste överraskningen i Murmansk är trots allt det rika restauranglivet. Nere i hamnen ligger exempelvis den nyöppnade Zero Mile, med många delikata fiskrätter. Här kan man lyxa till det med smörstekta torsktungor som huvudrätt för 48 kronor och en öl som bara kostar 15 kronor. Utbudet av riktigt bra restauranger är stort och prisnivåerna är ungefär en fjärdedel av priserna i Sverige.

Kortfakta om Murmansk

Antalet invånare är 370.000.

Världens största stad norr om Polcirkeln.

Isfri hamn där den ryska ishavsflottan har hemmahamn några mil norr om staden.

Kan nås med egen bil från Luleå på 10 timmar.

Anses säkrare än både St. Petersburg och Moskva.

10 veckors allmän semester.

Ungefärliga månadslöner:

Verkstadsarbetare 800 kr

Bokföringsanställd 1300 kr

Revisor 1850 kr

Auktoriserad Revisor 2600 kr

Specialiserad Revisor 3100 kr

Av Ola Ekström