Innehåll

Balans nr 1 2004

FARs ordförande: För oss måste kvalitetsfrågorna sättas i högsätet

När FARs ordförande Anders Malmeby sedan inledde programmet stod just frågor om revision och företagsstyrning i fokus. Han betonade inledningsvis revisionens vikt för en fungerande kapitalmarknad, men han framhöll också den stora samhällsnyttan med revisionen av de mindre bolagen.

– Det är trycket från USA som nu har drabbat oss med full kraft, sa han sedan. Frågor om corporate governance fyller spalterna mest varje dag. För oss måste kvalitetsfrågorna sättas i högsätet, inte minst på grund av de komplexa och ständigt svällande regelverken.

Han fortsatte sedan sin genomgång av årets frågor för FAR och för branschen med att konstatera att försäkringsfrågorna blivit ett problem för branschen. Premierna har exploderat och stridsropet ”Stäm revisorn!” har blivit allt vanligare. Nästan alla försäkringsbolag har nu dragit sig ur den här marknaden.

Han berättade även att både Björn Markland och Margareta Damberg som skulle gå i pension vid årsskiftet kunnat ersättas på ett bra sätt i och med rekryteringen av Dan Brännström som generalsekreterare och Marie Wernerman som chef för FAR förlag.

Vad gäller kvalitetskontrollen har de båda revisorsorganisationerna och tillsynsmyndigheten Revisorsnämnden nu enats om ett avtal (som redovisats i Balans nr 11/2003). En annan fråga som Malmeby uppehöll sig vid är däremot inte löst:

– Ett redovisningsjäv skapar betydande merkostnader till noll nytta, sa FARs ordförande från talarstolen med tydlig adress till RN-direktören Peter Strömberg som lyssnade på andra bänk. Det måste vi försöka förklara för dem som ännu inte kommit fram till en insikten. Det väntar ett missionsarbete där vi måste använda alla våra resurser för att informera och synliggöra problemet för omvärlden.

– Vet ni vad som händer om 34 dagar? frågade han sedan åhörarna.

Och många visste: då ska nya RS (Revisionsstandard i Sverige) tillämpas på alla revisionsuppdrag.

Andra frågor under året som Malmeby redovisade:

  • Många nya FAR-ledamöter har tillkommit (”men av någon outgrundlig anledning finns det fortfarande de som inte är med”).

  • FAR är med och arbetar på frågor om den nya internationella standarden för elektronisk redovisning, XBRL.

  • Frågan om revisorsgranskning av kvartalsrapporter måste lösas.

  • FAR har träffat representanter för institutionella placerare och då bl.a. diskuterat frågorna kring införandet av IAS (”där många blev lite fundersamma”).

  • FAR vill arbeta på att förstärka rollfördelningen, t.ex. en särskild påtecknandemening för styrelsen (”en enkel och billig åtgärd som skulle göra alla inklusive styrelsen själv medveten om vad som gäller ansvarsfrågan”). Bokföringsnämnden står bakom en lösning (”men inte i normgivningen utan i lagen”) och för de bolag som berörs av amerikanska regler gäller redan nya ansvarsordningar (”skillnaden är mest den att man kan få 20 års fängelse”).