Innehåll

Balans nr 1 2004

FARs ordförande: För oss måste kvalitetsfrågorna sättas i högsätet

När FARs ordförande Anders Malmeby sedan inledde programmet stod just frågor om revision och företagsstyrning i fokus. Han betonade inledningsvis revisionens vikt för en fungerande kapitalmarknad, men han framhöll också den stora samhällsnyttan med revisionen av de mindre bolagen.

– Det är trycket från USA som nu har drabbat oss med full kraft, sa han sedan. Frågor om corporate governance fyller spalterna mest varje dag. För oss måste kvalitetsfrågorna sättas i högsätet, inte minst på grund av de komplexa och ständigt svällande regelverken.

Han fortsatte sedan sin genomgång av årets frågor för FAR och för branschen med att konstatera att försäkringsfrågorna blivit ett problem för branschen. Premierna har exploderat och stridsropet ”Stäm revisorn!” har blivit allt vanligare. Nästan alla försäkringsbolag har nu dragit sig ur den här marknaden.

Han berättade även att både Björn Markland och Margareta Damberg som skulle gå i pension vid årsskiftet kunnat ersättas på ett bra sätt i och med rekryteringen av Dan Brännström som generalsekreterare och Marie Wernerman som chef för FAR förlag.

Vad gäller kvalitetskontrollen har de båda revisorsorganisationerna och tillsynsmyndigheten Revisorsnämnden nu enats om ett avtal (som redovisats i Balans nr 11/2003). En annan fråga som Malmeby uppehöll sig vid är däremot inte löst:

– Ett redovisningsjäv skapar betydande merkostnader till noll nytta, sa FARs ordförande från talarstolen med tydlig adress till RN-direktören Peter Strömberg som lyssnade på andra bänk. Det måste vi försöka förklara för dem som ännu inte kommit fram till en insikten. Det väntar ett missionsarbete där vi måste använda alla våra resurser för att informera och synliggöra problemet för omvärlden.

– Vet ni vad som händer om 34 dagar? frågade han sedan åhörarna.

Och många visste: då ska nya RS (Revisionsstandard i Sverige) tillämpas på alla revisionsuppdrag.

Andra frågor under året som Malmeby redovisade:

 • Många nya FAR-ledamöter har tillkommit (”men av någon outgrundlig anledning finns det fortfarande de som inte är med”).

 • FAR är med och arbetar på frågor om den nya internationella standarden för elektronisk redovisning, XBRL.

 • Frågan om revisorsgranskning av kvartalsrapporter måste lösas.

 • FAR har träffat representanter för institutionella placerare och då bl.a. diskuterat frågorna kring införandet av IAS (”där många blev lite fundersamma”).

 • FAR vill arbeta på att förstärka rollfördelningen, t.ex. en särskild påtecknandemening för styrelsen (”en enkel och billig åtgärd som skulle göra alla inklusive styrelsen själv medveten om vad som gäller ansvarsfrågan”). Bokföringsnämnden står bakom en lösning (”men inte i normgivningen utan i lagen”) och för de bolag som berörs av amerikanska regler gäller redan nya ansvarsordningar (”skillnaden är mest den att man kan få 20 års fängelse”).

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...