Innehåll

Balans nr 1 2004

Redovisningskommittén

26 remisser har FARs redovisningskommittén svarat på under 2004.

– Och många var mycket tjocka. Flest remisser (8 stycken) kom från IASB (inklusive IFRIC). Många kom också från Bokföringsnämnden (7 stycken), sa Jan Buisman som är ordförande i den sex man stora redovisningskommittén.

– Men vi behöver bli fler ledamöter. Och kommitténs könsfördelning står högt på vår lista.

Redovisningskommittén kommer under 2004 att göra en total översyn av ”Vägledningen”. En särskild arbetsgrupp tillsätts och synpunkter mottages gärna.