Innehåll

Balans nr 1 2004

Internationella frågor påverkar Sverige

De internationella frågorna gör sig påminda på tre olika sätt för oss revisorer i Sverige, sa FARs generalsekreterare Björn Markland.

Det är genom uppmärksamhet, direkt inverkan och genom yrkesutveckling.

Han började med uppmärksamheten kring redovisningsskandaler som Enron, WorldCom och Ahold.

– Det är företag som har lite gemensamt med Sverige och den svenska företagsvärlden, men det är företeelser som har satt märken i marken långt in i de svenska obygderna, sa Björn Markland.

– Vi har också en viktig uppgift när det gäller god affärsetik. Många har idag en oklar uppfattning om revisorsrollen vilken förstärker kritiken.

När det gäller den direkta inverkan så kommer den nya tillsynsmyndigheten i USA, PCAOB, att påverka några. Många fler kommer att påverkas av EU.

– Mest intressant är väl moderniseringen av EUs åttonde direktiv. Det är det direktiv som innehåller former kring utbildning, examenskrav samt andra bestämmelser som rör revisorer.

– Nu vill man skriva in bl.a. huvudprinciperna från oberoenderekommendationen i direktivet. Det är lätt att säga, men svårare att göra.

När det gällde yrkesutvecklingen kommenterade Björn Markland bl.a. nya RS (Revisionsstandard i Sverige).

– RS är en bearbetad form av ISA. Det kommer att bli ett lyft och innebära förstärkt förtroende för revisorerna. Dessutom har vi IFAC:s Code of Ethics som blir god yrkessed.

IFAC:s Statements of Membership Obligations att påverka FAR. De ska förstärka omvärldens förtroende för världsorganisationens åligganden på olika områden.

– Man tänker sig också att åka runt i världen och kontrollera efterlevnaden av dessa, t.ex. etik och god yrkessed.

Genom att delta i IFAC-arbetet och FEE-arbetet både direkt och med övriga nordiska länder tar FAR vara på det internationella utvecklingsarbetet på bästa sätt berättade Björn Markland.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...