Innehåll

Balans nr 1 2004

Internationella frågor påverkar Sverige

De internationella frågorna gör sig påminda på tre olika sätt för oss revisorer i Sverige, sa FARs generalsekreterare Björn Markland.

Det är genom uppmärksamhet, direkt inverkan och genom yrkesutveckling.

Han började med uppmärksamheten kring redovisningsskandaler som Enron, WorldCom och Ahold.

– Det är företag som har lite gemensamt med Sverige och den svenska företagsvärlden, men det är företeelser som har satt märken i marken långt in i de svenska obygderna, sa Björn Markland.

– Vi har också en viktig uppgift när det gäller god affärsetik. Många har idag en oklar uppfattning om revisorsrollen vilken förstärker kritiken.

När det gäller den direkta inverkan så kommer den nya tillsynsmyndigheten i USA, PCAOB, att påverka några. Många fler kommer att påverkas av EU.

– Mest intressant är väl moderniseringen av EUs åttonde direktiv. Det är det direktiv som innehåller former kring utbildning, examenskrav samt andra bestämmelser som rör revisorer.

– Nu vill man skriva in bl.a. huvudprinciperna från oberoenderekommendationen i direktivet. Det är lätt att säga, men svårare att göra.

När det gällde yrkesutvecklingen kommenterade Björn Markland bl.a. nya RS (Revisionsstandard i Sverige).

– RS är en bearbetad form av ISA. Det kommer att bli ett lyft och innebära förstärkt förtroende för revisorerna. Dessutom har vi IFAC:s Code of Ethics som blir god yrkessed.

IFAC:s Statements of Membership Obligations att påverka FAR. De ska förstärka omvärldens förtroende för världsorganisationens åligganden på olika områden.

– Man tänker sig också att åka runt i världen och kontrollera efterlevnaden av dessa, t.ex. etik och god yrkessed.

Genom att delta i IFAC-arbetet och FEE-arbetet både direkt och med övriga nordiska länder tar FAR vara på det internationella utvecklingsarbetet på bästa sätt berättade Björn Markland.