Innehåll

Balans nr 1 2004

Etikkommittén

En av etikkommitténs huvuduppgifter under året har varit att ta fram nya yrkesetiska regler samt att översätta IFAC:s regel 8.

– Vi konstaterade ganska snart att en direkt översättning av IFAC:s regel 8 skulle bli för lång. Och vi tyckte att mängden text i de gamla yrkesetiska reglerna var bra. Därför försökte vi i stället integrera IFAC:s regel 8 i de gamla reglerna, berättade Carina Bergman Marcus (ovan) och Anders Holm (till höger) som är två av 13 ledamöter i etikkommittén.

Övriga uppgifter för etikkommittén under året har bland annat varit att ta fram exempel till analysmodellen, skriva underlag till FARs styrelse om promemorian ”Några frågor om revision”. Dessutom har kommittén medverkat och informerat vid kretsmöten.