Innehåll

Revisionskommittén rapporterade att det fanns mycket kvar att göra även efter arbetet med den revisionsstandard som nu blir obligatorisk i alla företag. T.ex. måste man gå vidare med intygsprojektet och bl.a. skapa modeller som passar i ISA-miljön. Granskning av kvartalsrapporter är ett annat aktuellt projekt. Ordföranden Åke Danielsson berättade också om problemen att harmonisera de europeiska revisionsberättelserna.

Ett annat stort projekt handlar om XBRL, det nya internetspråket som ger snabbare och säkrare överföring av affärsrapportering som många knyter stora förhoppningar till. FAR är starkt engagerat i det arbetet som har goda förutsättningar i Sverige som ju redan arbetar med system som SIE och BAS.

Agneta Brevenhag (nedan) är blivande ordförande i den svenska organisationen och den som i kommittén ansvarar för frågan.