Innehåll

Balans nr 10 2004

Inledning

Ett uppseendeväckande resultat redovisas i Patric Andersson och Niclas Hellmans artikel om proformaredovisningens inverkan på analytikerprognoser. Ett experiment visar att analytiker som fick bokslutskommunikén med både proforma- och GAAP-resultaträkningar lämnade signifikant högre prognoser om vinst per aktie än analytiker som fick en bokslutskommuniké som enbart innehöll information baserad på GAAP (sidan 37).

Den kommunala revisionen är ämnet för en artikel av Ulf-Johan Olson. Han drar slutsatsen att det finns goda skäl att uppdatera god revisionssed i kommuner och landsting, vad avser analysen, eller bedömningen av väsentlighet och risk. Samtidigt, förklarar han, att det inte är realistiskt att en redovisningskod för förtroendevalda revisorer når samma tydlighet och metodstringens som är nödvändig för sakkunniga revisorer (sidan 42).

I sitt svar på den s.k. Kodgruppens remiss förordar FAR en tuff kod för bolagsstyrning. FAR skriver i sitt remissvar att förslaget, om innehållet inte tunnas ut till följd av remissförfarandet, kommer att ”medverka till förtroendestärkande åtgärder inte bara i de noterade bolagen, utan också i andra företag som vill ta till sig best practice.” (sidan 6)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...