Innehåll

Balans nr 10 2004

Noteringar: På offensiven för revisorn i annonsbilaga

Onsdagen den 24 november kommer en temabilaga om revisionsbyråbranschen att distribueras med Svenska Dagbladet. Satsningen är ett led i FARs arbete med att profilera revisorerna och deras arbete.

– Syftet är att nå ut till en bredare krets för att informera om nyttan med revision och den kvalificerade rådgivning som branschen erbjuder, förklarar Dan Brännström, generalsekreterare för FAR.

Efter de s.k. redovisningsskandalerna har intresset för branschen ökat, och man menar att detta är ett utmärkt tillfälle att försöka få ut sitt budskap och därigenom minska förväntningsgapet.

Bilagan är annonsfinansierad och tidningen trycks i en upplaga om 185 000 exemplar. Att döma av en undersökning från Info-Data, som refereras i tidningen Resumé, kommer över hälften av SvD-läsarna att tar del av inlagan. Info-Datas undersökning visar också att en bilaga uppfattas som mer unik och har där med längre livstid än både vanliga annonser och direktreklam.