Balans nr 10 2004

Noteringar: Korsbefruktning mellan akademiker och praktiker ska ge ökad kvalitet

I månadsskiftet september–oktober anordnade Svenska revisionsakademin i samarbete med IREV Den första akademiska redovisnings- och revisionskonferensen på Uppsala universitet. Konferensen riktade sig till doktorander, lärare och forskare inom redovisning och revision samt till akademiskt intresserade praktiker inom redovisning och revision. – Grundtanken är att bygga upp ett nätverk inom redovisning och revision med akademiska förtecken, säger Jan-Erik Gröjer, professor vid Uppsala universitet och ordförande i Svenska revisionsakademin.

Genom att diskutera och bilda nätverk kring frågor som rör undervisning i redovisning och revision, forskning om redovisning och revision och den praktiska tillämpningen av redovisning och revision hoppas Revisionsakademin att konferensen ska bidra till att höja den professionella kvaliteten. Konferensen lockade totalt 90 deltagare. Majoriteten var akademiker från landets högskolor och universitet men bland deltagarna märktes även yrkesverksamma revisorer och representanter från myndigheter som Revisionsnämnden och Ekobrottsmyndigheten.

– Det här är ju tillämpade ämnen så det är väldigt trevligt att det var en blandning av människor, både från den akademiska världen och från den praktiska sidan, säger Jan-Erik Gröjer.

– Det stora antalet deltagare tyder dessutom på att det finns ett stort behov av den här typen av diskussioner, tillägger han.

Konferensen pågick i två dagar och innehöll både föreläsningar och gruppsessioner som behandlade aktuella frågor inom redovisning och revision.

EU-kommissionens hantering av IAS 39

Konferensens stora dragplåster var Geoffrey Whittington, professor och styrelseledamot i IASB. Under ett par timmar utfrågades han av deltagarna i konferensen. Frågorna spände över ett brett fält, från hur IASB är organiserat och styrt av sina huvudmän till om det av kvalitetsskäl behövs konkurrerande organisationer för standardsättning. Whittington uttryckte bland annat en oro över det politiska tryck som IASB utsätts för, inte minst i samband med IAS 39. Han tog upp frågan om inte EU de facto har inrättat ett nytt standardsättningsorgan, en överprövning av IASBs rekommendationer, om EU-kommissionens lyfter ur vissa delar av IAS 39. Han diskuterade även huruvida processen kring IAS 39 utgör ett enstaka fall, eller är det början på ett nytt sätt att hantera föreslagna standards.

Bland de inbjudna gästerna på konferensen fanns även FARs generalsekreterare Dan Brännström och SRS:s vd Martin Johansson. De talade om revisorsrollen i spåren efter den senaste tidens skandaler.

– Vi förde bland annat en diskussion om revisorns oberoende – ett uttryck som har blivit något av ett modebegrepp. Men jag menar att det är viktigare att revisorn har integritet och vågar stå upp för sin uppfattning och ifrågasätta än att han eller hon är oberoende i teknisk mening, säger Dan Brännström.

Den första akademiska redovisnings- och revisionskonferenser blir inte den sista. Deltagarna beslöt att konferensen skall hållas vartannat år och nästa gång preliminärt vid Linköpings Universitet. Till dess kommer bland annat en lista med problem inom redovisning och revision som det bör forskas kring tas fram.

– Vi hoppas på att blandningen mellan akademiker, nu ett 70-tal, och akademiskt intresserade praktiker, nu ett 20-tal, fortsätter. Den korsbefruktningen är både önskvärd och nödvändig inom ett tillämpat kunskapsområde, säger Jan-Erik Gröjer.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...