Balans nr 10 2004

Internationellt: Medlemsländerna sa ja till EU-kommissionens förslag om införandet av IAS 39

Den 1 oktober röstade ARC, det vill säga representanter från alla medlemsländerna, för det förslag som lagts fram av EU-kommissionen vad gäller införandet av IAS 39. Det betyder att kommissionen sannolikt i november kommer att ge ut en förordning enligt vilken IAS 39 införs i koncernredovisningarna för noterade företag, dock utan de paragrafer som möjliggör en värdering av alla finansiella instrument till verkligt värde (den så kallade fair value option) respektive förhindrar en säkring av bankernas avistainlåning.

Omröstningen visar att bollplanen ändras. Det är nu 25 medlemsstater som ska ta ställning och det är inte alltid klart vilka utgångspunkter de har när de tar ställning. I den aktuella omröstningen röstade Sverige och Danmark mot kommissionens förslag i likhet med vad de tidigare gjort. De fick sällskap av Tjeckien och Ungern. Storbritannien som tidigare röstat mot, valde den här gången att lägga ner sin röst tillsammans med Malta och Irland.

När det gäller säkringen av avistainlåning kommer förordningen att ge de banker som så önskar en valmöjlighet att tillämpa IAS 39, som alltså inte tillåter säkringsredovisning. Det förefaller vara ett onödigt tillägg. Förordningen kräver ju inte att säkringsredovisning ska tillämpas.

Däremot finns inte en motsvarande valmöjlighet när det gäller fair value option. Vad denna option innebär är en rätt för företag att utvidga tillämpningsområdet för värdering till verkligt värde till samtliga finansiella tillgångar och skulder. Här har kommissionen lyssnat till den kritik som förts fram av bland andra den europeiska centralbanken enligt vilken man bedömer det som olämpligt att inkludera företagets egna skulder.

Godkännande av IFRS 2, 3 med flera standarder

Vid mötet med ARC den 1 oktober var avsikten att godkänna flera av de standarder som IASB gett ut, däribland IFRS 2 som behandlar redovisning av personaloptioner och IFRS 3 som gäller koncernredovisning inklusive redovisning av goodwill. Det hanns dock inte med. Avsikten är att i stället ha ett nytt möte den 30 november. En konsekvens av detta är att en förordning inte kan publiceras förrän efter årsskiftet.

Vi får alltså leva med en viss osäkerhet i ytterligare en tid. Det finns dock inget i dagsläget som tyder på något annat än att standarderna kommer att godkännas.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...