Innehåll

Balans nr 10 2004

Europa-frågor: Tydligare EU-regler för företag

En av de sista åtgärder som den gamla EU-kommissionen hann vidta var att lägga fram dels ett så kallat meddelande om en övergripande strategi för att förhindra finansiella och affärsmässiga olagligheter och dels en rekommendation om ersättningar till chefer i noterade företag.

EU-kommissionen vill minska risken för finansiella olagligheter och har därför tagit fram en strategi för att samordna åtgärder inom områdena finansiella tjänster, bolagsrätt, redovisning, skatt, övervakning och tillämpning. EUs ”Financial Services Action Plan” och ”Action Plan for Company Law and Corporate Governance” ger ett bra ramverk för att hantera frågor inom den finansiella sektorn, men det är inte tillräckligt. Det finns ett behov av en tidsplan för dessa åtgärder och en bättre kontroll av efterlevnaden av de nya reglerna.

Frits Bolkestein, kommissionär för den inre marknaden, förklarade vid publiceringen av meddelandet att ”Parmalataffären visade hur vissa företag använder komplicerade och oklara strukturer för att minska genomlysningen av sina aktiviteter gentemot investerarna. Risken för sådana finansiella skandaler måste minska. Det behövs hårdare regler inom vissa områden. Skandaler skadar de finansiella marknaderna. Förtroendet minskar och investerare avskräcks. Kapitalkostnaden kan öka. Dessa problem måste angripas med hårdhet för att ta fram skurkarna i ljuset och ta hand om dem tidigt, innan de gör skada”.

Den andra åtgärden handlar om ersättningar. EU-kommissionen föreslår i en rekommendation att noterade företag ska bli tvungna att redovisa storleken på sina chefers löner för företagets aktieägare. EU-kommissionen vill också att ägarna ska ha större inflytande när det gäller lönen för VD.

Rekommendationen, som inte är bindande, inbjuder medlemsländerna till att införa förändringar inom fyra områden:

  • Alla noterade företag bör presentera en rapport om deras ersättningspolicy till chefer för det kommande året.

  • Ersättningspolicyn för chefer bör finnas med på agendan vid bolagsstämman.

  • Genomlysningen av individuella chefers ersättningar bör öka.

  • Bolagsstämman bör godkänna reglerna för aktie- och optionsprogram.

Rekommendationen tar hänsyn till att ansträngningar på detta område redan gjorts i flera medlemsländer. Syftet är att styra upp denna utveckling och identifiera best practice för att skapa en mer harmoniserad bild inom EU. EU-kommissionen kommer att följa utvecklingen den närmaste tiden för att se om ytterligare åtgärder är nödvändiga.

Civ.ek. Ewa Fallenius

arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor runt Europa, EU och EMU. Har du några frågor kring detta ämne kan du skicka dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...