Innehåll

Balans nr 11 2004

Inledning

För fjärde året i rad presenterar Balans en översiktlig sammanfattning av nyheter inför bokslutet. Författarna Carina Edlund, Ingrid Engshagen och Jorma Kyrö blickar även framåt beträffande nyheter på redovisningsområdet som träder i kraft vid årsskiftet. Artikeln behandlar förutom ändringarna i ÅRL, bland annat de nyheter som publicerats av Redovisningsrådet och Bokföringsnämnden fram till 25 oktober 2004 och som har betydelse vid upprättande av boksluten (sidan 28).

Åke Danielsson och Lars-Gunnar Larsson skriver i en artikel om några av drivkrafterna som lett fram till en ökad detaljreglering av revisionsmetodiken. Några av de frågor om tillämpningen som hittills har kommit upp behandlas också (sidan 15).

Från och med 1 april 2004 och fram till 13 februari 2007 kan fondbolag och värdepappersbolag ansöka om tillstånd från Finansinspektionen att förvalta fonder enligt lagen om investeringsfonder. Författarna Sussanne Sundvall, Lars Bonnevier och Anders Bäckström anser det vara märkligt att tidigare lagstiftning saknade bestämmelser om revision av fonder, trots att en sådan sedan länge funnits i det styrande EU-direktivet (sidan 41).

Remissvaren till Kodgruppens betänkande Svensk kod för bolagsstyrning kommenteras av biträdande sekreterare i Kodgruppen Björn Kristiansson (sidan 26).