Innehåll

Balans nr 11 2004

Noteringar: Ideella föreningar utreds

Regeringskansliet har uppdragit åt professor Erik Nerep att biträda Justitiedepartementet med en kartläggning av ideella föreningars rättsliga villkor. Uppdraget ska vara slutfört senast 15 augusti 2005.