Innehåll

Balans nr 11 2004

Noteringar: Förtroendevalda revisorers oberoende ska stärkas

De förtroendevalda revisorernas oberoende ställning ska stärkas. Det anser ”Utredningen om den kommunala revisionen” som i slutet av oktober överlämnade sitt betänkande till regeringen.

Bakgrunden är bland annat de senaste årens uppmärksammade ansvarsprocesser där fullmäktige inte mottagit de förtroendevalda revisorernas kritik av styrelser och nämnder på ett föredömligt sätt, enligt utredningen.

För att stärka de förtroendevalda revisorernas oberoende ställning vill utredningen bland annat förtydliga rätten att anlita personer med utbildning inom revisionsområdet.

– Det finns förtroendevalda revisorer som menar att de har svårt att få de resurser de behöver och därför föreslår vi att rätten att anlita sakkunniga ska förtydligas. Förtydligandet handlar om att de förtroendevalda revisorerna ska ha möjlighet att genomföra en prövning enligt god revisionssed, säger Peter Persson, särskild utredare.

Enligt utredningen ska även lekmannarevisorerna i de kommunala bolagen ha rätt att anlita sakkunniga biträden.

– Det ska ske i den omfattning som behövs för att revisionen ska uppfylla kraven för god sed, säger Peter Persson.

Utredningen föreslår en rad andra förändringar. Bland annat ska de förtroendevalda revisorerna i framtiden inte tillåtas ha uppdrag i nämnder, beredningar eller kommunala bolag. De bör inte heller ha uppdrag i fullmäktige.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2005.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...