Innehåll

Balans nr 12 2004

Noteringar: Vad tycker du?

FAR sände i början av december ut en enkät till alla FAR-ledamöter. Avsikten är att i konkreta termer identifiera och rangordna alla tänkbara, problem, behov och förbättringsönskemål. Resultatet, i form av en sammanställning av hur verksamheten konkret kan förbättras, ska presenteras för FARs styrelse 21 februari 2005. Det gäller i första hand hur ledamöterna upplever samarbetet och kontakterna med FAR, FAR FÖRLAG och IREV.

Enkäten innehåller 88 problemorienterade frågor. För varje påstående ställs den svarande inför frågan ”Hur stort är problemet för dig?” Skalan är femgradig – från stort till ej relevant/vet ej.

Även frågor om Balans ingår i enkäten. Ledamöterna ska bland annat ta ställning till ifall ”artiklarna i Balans ibland är för långa och därmed svåra att ta till sig?” och ifall ”Balans för sällan innehåller artiklar som jag har praktisk nytta av i mitt arbete?”