Innehåll

Balans nr 12 2004

Europa-frågor: Spännande utmaningar väntar 2005

Det har hänt mycket inom EU under det gångna året. I juni fick EUs medborgare möjlighet att rösta fram ett nytt Europaparlament. Många tog dock inte vara på denna möjlighet och valdeltagandet var det lägsta någonsin med totalt 45,5 %. I Sverige röstade endast 37 % av de röstberättigade, vilket till och med var lägre jämfört med valet 1999. Känslan hos många är fortfarande att det inte går att påverka det arbete som pågår ”där nere i Bryssel. Få har insett att det just är där, i Bryssel, som många av de viktigaste frågorna som påverkar vår vardag i Sverige beslutas.

Att Europaparlamentet har fått ökad makt fick vi prov på vid utnämningen av en ny EU-kommission i oktober. Den nye portugisiske ordföranden, José Manuel Barroso, lyckades inte övertyga Europaparlamentet om att de kandidater han föreslog var lämpliga som kommissionärer. Eftersom den nya kommissionen måste godkännas i sin helhet och det fanns en stor risk för att Europaparlamentet skulle rösta ner förslaget blev den nye ordföranden tvungen att dra tillbaka sitt förslag.

Ett år med många val innebär att stora delar av EUs arbete halkar efter. Men trots det innehåller 2005 många nyheter som påverkar EUs medborgare och näringsliv i allra högsta grad. Få har kunnat undgå det faktum att alla noterade bolag inom EU från den 1 januari 2005 måste använda internationella redovisningsstandarder (IFRS). Många bolag kommer att ha, och har redan, fullt upp de kommande månaderna med att implementera de nya reglerna.

Från den 1 januari 2005 införs ändringar i lagen om penningtvätt. Det innebär att fler yrkeskategorier, bland annat revisorer, omfattas av dessa regler.

Den 1 juli 2005 införs en ny lag om prospekt. Den nya lagen underlättar för företagen då det endast blir nödvändigt att upprätta ett enda prospekt inom EU, istället för ett per land som tidigare varit fallet.

Under nästa år får vi följa fortsättningen av det spännande arbetet med utformningen av det 8:e direktivet om lagstadgad revision i EU. Det förslag som EU-kommissionen lagt fram ska godkännas av Europaparlamentet under våren 2005. Om det inte blir några större ändringsförslag beräknas det nya direktivet att träda i kraft 2007.

En fråga som vi får anledning att återkomma till under nästa år är EUs nya grundlag. Den slutliga texten till ett konstitutionellt fördrag undertecknades av EUs stats- och regeringschefer den 29 oktober i Rom, men ännu återstår ett stort hinder. De 25 nationella parlamenten måste godkänna fördraget och i minst elva länder kommer en folkomröstning att äga rum. Folkomröstningarna kommer att pågå under 2005 och 2006. Spanien börjar med att hålla folkomröstning den 20 februari. Storbritannien, som ofta är mycket EU-kritiskt, kommer förmodligen att ha en folkomröstning under första delen av 2006. Den svenska regeringen anser fortfarande att frågan ska avgöras av riksdagen. För att grundlagen ska kunna träda ikraft krävs att samtliga länder säger ja, vilket i dagsläget känns ganska osannolikt. Men vad som händer vid ett nej är ännu oklart.

Civ.ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor runt Europa, EU och EMU. Har du några frågor kring detta ämne kan du skicka dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...