Balans nr 12 2004

”Höjningen kommer successivt”

Maria Östman, auktoriserad revisor på Revidacta i Härnösand, gissar att revisionsarvodet för den typen av bolag som hon arbetar med kommer att gå upp med 15–20 procent som en följd av de nya standarderna. Maria Ostman arbetar främst med mindre, ägarledda bolag.

– Men jag tror inte att det blir någon chockartad höjning utan att den kom mer i flera steg under några års tid. De tar ju ett tag innan de nya åtagandena och strukturen fungerar fullt ut så arvodeshöjningen kommer nog successivt under både första året och året därpå, säger hon.

Sedan i våras har Maria Östman tillämpat RS och höjt arvodet för sina kunder. Redan i mars fick alla kunder ett uppdragsbrev upprättat enligt SRS:s mall samt informationsmaterial om RS från SRS.

– Jag var nog väldigt tidigt ute och det var en del som undrade om det här var något som bara jag brydde mig om. Men eftersom nya RS börjar gälla för räkenskapsåret 2004 så ville jag vara ute i god tid, säger Maria Östman.

Några kunder har reagerat på att det blir dyrare

På frågan om vilka reaktioner hon fått från sina kunder svarar hon att hon inte har märkt av några större problem.

– Jag har inte stött på några direkta protester utan det har mest varit frågor och funderingar om de nya reglerna, säger Maria Östman.

Hon tillägger dock att en del av de minsta bolagen har reagerat på att det blir dyrare.

– Jag har ju fakturerat för den tid jag har lagt ner och eftersom arbetet har tagit mer tid så har arvodet blivit högre.

Men Maria Östman tror inte att en arvodeshöjning kommer att ses som något stort problem bland bolagen som hon arbetar med. I samband med upprättandet av uppdragsbreven informerar hon kunderna om innebörden av de nya reglerna och förklarar varför revisionen kommer att kosta mer.

– Jag har alltid fått förklara nyttan av revisionen för kunderna och kanske blir det enklare nu när regelverket blir tydligare. Det blir lättare att tala om vad de får för pengarna. I mindre bolag är flera av kontrollerna dessutom relativt lätta att göra och därför kommer arvodeshöjningen inte att slå så hårt. Det kommer att krävas mer kommunikation med bolaget och revisionen kom mer att ta mer tid, men effekten blir inte så väldigt stor för små bolag, säger Maria Östman.

På frågan om hon tror att det har varit positivt för relationen till kunderna att vara tidigt ute med att tillämpa RS säger hon att det är svårt att svara på i dagsläget.

– Vi kommer alla att sitta i samma båt till slut och jag föredrar att kliva i först så att jag hinner sätta mig tillrätta ordentligt, säger Maria Östman.

Pernilla Halling