Innehåll

Balans nr 12 2004

FAR-dagen 2004

– Vi måste lära oss ett helt nytt språk. Från 1 januari 2005 måste alla bolag i Europa tala IFRS, förklarade avgående FAR-ordförande Anders Malmeby då han inledde FAR-dagen i Stockholm 26 november. Temat var ”Möjligheter och utmaningar!”.

Anders Malmeby pekade på det faktum att de nya mer komplexa reglerna leder till att revisorernas insatser kommer att öka och att deras arvoden måste växa i samma takt.

– Man får vad man betalar för, konstaterade Malmeby och förklarade att kostnaderna för vidareutbildning redan exploderat på revisionsbyråerna.

Han nämnde tre hjärtefrågor för den närmaste framtiden: För det första gäller det företagens interna kvalitetssäkringsrapporter. Anders Malmeby menade att fler och fler bolag inser värdet av sådan kontroll. Den andra hjärtefrågan rör kvalitetssäkring av kvartalsrapporter. Och den tredje frågan behandlar ansvarsfördelningen mellan företagsledning och revisor.