Innehåll

Balans nr 12 2004

FAR-dagen 2004: Många hade frågor till FARs presidium

Ett nytt inslag på FAR-dagen var ”Vilken väg väljer FAR?”. Här svarade FARs presidium, avgående ordförande Anders Malmeby, vice ordförande Lars Träff och generalsekreterare Dan Brännström, på ledamöternas frågor. Det blev intensiva 45 minuter med många frågor.

Bland annat diskuterades hur FAR tidigare än i dag ska nå fram till blivande ledamöter? Och på så sätt få FAR-engagemanget tidigare?

– Bland annat genom kretsverksamheten. Vi har också en pågående föryngring i FARs kommittéer och det är positivt, sa Anders Malmeby.

Lars Träff höll med och fortsatte:

– Men det är också viktigt med ledargestalter på den egna byrån som engagerar sig i FAR-arbete.

En annan fråga som togs upp var revisionsplikten i de mindre företagen.

– FAR är för revisionsplikten. Men ingen tjänst är bra på grund av tvång. Vi måste visa vilken nytta tjänsten innebär, poängterade Anders Malmeby.

För fem–sex år sedan pågick ett intensivt arbete för en revisorsförening. Vilken är ståndpunkten om ett samgående mellan FAR och SRS idag?

– FAR har inte ändrat uppfattning, utan tycker fortfarande det är en bra idé, sa Anders Malmeby.

Och Dan Brännström fortsatte:

– Ett ”frieriarbete” pågår, bland annat genom samarbete såsom RS-dagar och gemensamt arbete med kvalitetskontroll. ”Frieriet” är i stora drag besvarat. Men tajmingen är viktig och vi måste lyckas nästa gång.

– Vi tror att Sverige skulle må väl av en revisorsorganisation.

Stora och små byråer – hur klarar FAR den balansen?

– Här är det viktigt med en bred representation i kommittéerna. Vi ser över strukturen inom FAR och detta är också en nyckelfråga i ett eventuellt samgående med SRS, förklarade presidiet.

Referat: Åsa Ehlin , Pernilla Halling och Elisabeth Precht .

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...