Innehåll

Balans nr 12 2004

FAR-dagen 2004: Många hade frågor till FARs presidium

Ett nytt inslag på FAR-dagen var ”Vilken väg väljer FAR?”. Här svarade FARs presidium, avgående ordförande Anders Malmeby, vice ordförande Lars Träff och generalsekreterare Dan Brännström, på ledamöternas frågor. Det blev intensiva 45 minuter med många frågor.

Bland annat diskuterades hur FAR tidigare än i dag ska nå fram till blivande ledamöter? Och på så sätt få FAR-engagemanget tidigare?

– Bland annat genom kretsverksamheten. Vi har också en pågående föryngring i FARs kommittéer och det är positivt, sa Anders Malmeby.

Lars Träff höll med och fortsatte:

– Men det är också viktigt med ledargestalter på den egna byrån som engagerar sig i FAR-arbete.

En annan fråga som togs upp var revisionsplikten i de mindre företagen.

– FAR är för revisionsplikten. Men ingen tjänst är bra på grund av tvång. Vi måste visa vilken nytta tjänsten innebär, poängterade Anders Malmeby.

För fem–sex år sedan pågick ett intensivt arbete för en revisorsförening. Vilken är ståndpunkten om ett samgående mellan FAR och SRS idag?

– FAR har inte ändrat uppfattning, utan tycker fortfarande det är en bra idé, sa Anders Malmeby.

Och Dan Brännström fortsatte:

– Ett ”frieriarbete” pågår, bland annat genom samarbete såsom RS-dagar och gemensamt arbete med kvalitetskontroll. ”Frieriet” är i stora drag besvarat. Men tajmingen är viktig och vi måste lyckas nästa gång.

– Vi tror att Sverige skulle må väl av en revisorsorganisation.

Stora och små byråer – hur klarar FAR den balansen?

– Här är det viktigt med en bred representation i kommittéerna. Vi ser över strukturen inom FAR och detta är också en nyckelfråga i ett eventuellt samgående med SRS, förklarade presidiet.

Referat: Åsa Ehlin , Pernilla Halling och Elisabeth Precht .

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...