Innehåll

Balans nr 2 2004

Inledning

Det är en fråga som börjar dyka upp överallt i debatten nu: den om revisionsplikten i de mindre företagen. Den har aktualiserats även i debatter under 90-talet, men det är nu, inför hotet om utökat jäv, som den tagit fart.

Man kan undra om det var den här diskussionen som politiker och handläggare hade tänkt sig. Och innan makthavarna är redo att ta beslut hinner det säkert hända saker på den stora internationella scenen. Numera styrs ju utvecklingen till inte obetydlig del av olika affärer. Parmalat skakade om rejält i Bryssel och vi har ännu inte sett vad det kommer att betyda för de europeiska regelsystemen.

Så en fråga om förtroende igen. Ty det var just det ordet som slarvades bort i referatet av vad Peter Strömberg från Revisorsnämnden hade att säga på FAR-dagen (Balans nr 1/2004). Hans inledande påstående handlade om att RN inte behöver, inte ska och inte ens kan ha förtroende för branschen. Så blir Strömbergs eleganta och provokativa formulering begriplig och meningsfull även för läsare som inte var där och lyssnade på vad som egentligen sades.