Innehåll

Balans nr 2 2004

Inledning

Det är en fråga som börjar dyka upp överallt i debatten nu: den om revisionsplikten i de mindre företagen. Den har aktualiserats även i debatter under 90-talet, men det är nu, inför hotet om utökat jäv, som den tagit fart.

Man kan undra om det var den här diskussionen som politiker och handläggare hade tänkt sig. Och innan makthavarna är redo att ta beslut hinner det säkert hända saker på den stora internationella scenen. Numera styrs ju utvecklingen till inte obetydlig del av olika affärer. Parmalat skakade om rejält i Bryssel och vi har ännu inte sett vad det kommer att betyda för de europeiska regelsystemen.

Så en fråga om förtroende igen. Ty det var just det ordet som slarvades bort i referatet av vad Peter Strömberg från Revisorsnämnden hade att säga på FAR-dagen (Balans nr 1/2004). Hans inledande påstående handlade om att RN inte behöver, inte ska och inte ens kan ha förtroende för branschen. Så blir Strömbergs eleganta och provokativa formulering begriplig och meningsfull även för läsare som inte var där och lyssnade på vad som egentligen sades.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...