Balans nr 2 2004

PRV: Hårdare tag mot ofullständiga räkenskapshandlingar

Patent- och registreringsverket meddelar att man kommer att bli tuffare mot bolag som lämnar in ofullständiga räkenskapshandlingar.

Bakgrunden är den att ett aktiebolag har sju månader på sig från räkenskapsårets slut. Sedan måste man offentliggöra sin årsredovisning och revisionsberätelse genom att ge in den till PRV, annars påförs man en förseningsavgift.

Men om de räkenskapshandlingar som kommit inom sjumånadersfristen inte är bestyrkta eller har ”någon annan brist som lätt kan avhjälpas” får förseningsavgift inte påföras, utan att bolaget först fått möjlighet att komplettera handlingarna.

Verket skickar varje år ut meddelanden om sådana brister som medför att handlingarna inte kan godkännas. Hittills har sådana meddelanden gått till alla i den kategori, oavsett hur stora bristerna varit.

Missbruk av systemet

”Tyvärr kan PRV konstatera att fler och fler bolag utnyttjar detta”, skriver chefsjuristen Per Nordström vid PRV Bolag i ett meddelande. ”Årsredovisningar skickas in i slutet av sjumånadersfristen, utan att vara undertecknade, utan resultat- och balansräkning och utan revisionsberättelse. Ett sådant missbruk av systemet leder till att bolagen i praktiken undviker att påföras förseningsavgift och får ett par veckors uppskov med upprättandet och/eller revisionsberättelsen. Då PRV sett en oroväckande ökning av sådana bristfälliga räkenskapshandlingar de senaste åren, har verket funnit skäl att införa en striktare handläggning av dessa.”

Nu riskerar alltså ett bolag som i slutet av sjumånadersfristen lämnar in räkenskapshandlingar, som inte ens uppfyller de grundläggande kraven på årsredovisning och revisionsberättelse, att bli påförda förseningsavgift utan att man fått något meddelande om bristerna först.