Innehåll

Balans nr 2 2004

XBRL lanseras i Sverige 19 mars

FAR har som tidigare redovisats tagit initiativet till en Jurisdiction för XBRL i Sverige. I dagarna har en ansökan beviljats av XBRL International www.xbrl.org att etablera en s.k. Provisonal Jurisdiction för Sverige.

En förening ”XBRL Sweden Ideell Förening” kommer att konstitueras under februari, tillsammans med SRF och SRS, för att utveckla och förvalta den svenska Taxonomin.

Lansering av XBRL Sweden kommer att ske vid ett öppet internationellt seminarium den 19 mars på Berns konferens i Stockholm. Mer information och anmälan:

Maria.Bengtson@far.se