Innehåll

Balans nr 2 2004

FARs nya skrift förklarar RS för klienter och omvärld

Nu i dagarna kommer FAR med skriften ”RS-Revisionsstandard i Sverige”. Det var den som också nämndes på höstens FAR-dag när Dan Brännström presenterade läget för projektet ”Revisionsåret”.

Här berättas alltså för revisorns klienter och andra intresserade och berörda om den nya standard som gäller för revision i alla svenska företag sedan 1 januari 2004.

Ett tema är att revisorn genom användandet av RS ger företaget en ”Licence to Operate”, att revisionen ger trovärdighet åt företaget och dess finansiella information.

I skriften svarar tolv revisorer på några av alla de frågor som de nya reglerna möjligen kan tänkas väcka i omvärlden. Några exempel på sådana frågor:

Ställs det nya krav?

Är det EU som har hittat på det här?

Kostar det mer nu?

Balans återkommer naturligtvis till både skriften och FARs övriga satsningar.