Innehåll

Balans nr 3 2004

Christina Sahlin ny chef för IREV

Christina sahlin har utsetts till ny VD för IREV efter Öistein Nordengen sedan företagets styrelse beslutat att nästa utvecklingsskede också krävde en delvis ny kompetens i ledningen.

– Jag kommer framöver att arbeta för att vi ska fördjupa kontakten med våra kunder. Det är viktigt att vi med ökad marknadsanpassning medverkar till att vårt utbud av kurser skapar värde hos våra kunder. Så kan vi tydligare visa nyttan med våra utbildningar, säger Sahlin som arbetat på IREV sedan 1982.

 …

FEE, den europeiska revisorsorganisationen, ordnar i september en konferens om revision i små och medelstora företag. Den äger rum i Sitges utanför Barcelona den 7 och 8 oktober. Detaljer finns på hemsidan: www.far.se

 …

Ett hundratal deltagare hade anmält sig till konferensen på Berns i Stockholm den 19 mars om XBRL, den nya globala standarden för elektronisk finansiell rapportering över Internet. Föreningen ”XBRL Sweden”, som bjudit in till informationen, bildades nyligen av FAR, SRS (Svenska Revisorsamfundet och SRF (Sveriges Redovisningsbyråers Riksförbund) tillsammans.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...