Innehåll

Balans nr 3 2004

Ny serie i Balans

Detta är den första i en serie artiklar om företagsförvärv där advokat Carl Svernlöv presentera de grundläggande juridiska aspekterna av företagsförvärv i Sverige.

Övriga artiklar kommer att beröra företagsundersökningen, olika aspekter av förvärvsavtalet, med särskild inriktning på garantier och riskfördelning, samt implementering av transaktion.

Tidpunkten då parterna kopplar in sina interna eller externa jurister i ett företagsförvärv varierar. Medan säljaren ofta haft hjälp av jurister med att förbereda försäljningen, är det inte helt ovanligt att köparens jurister blir inkopplade först efter att någon form av principöverenskommelse föreligger mellan parterna.

Denna artikel behandlar de normalt sett inledande transaktionsdokumenten, sekretessavtalet och letter of intent, ur ett i huvudsak praktiskt perspektiv.

Artikelserien riktar sig till revisorer, yngre jurister och andra som önskar få en större förståelse för de juridiska överväganden som spelar in i en företagsförvärvsprocess. Det primära siktet är på ett företagsförvärv mellan två parter, och bortser från auktionsförfaranden och parallella förhandlingar med flera budgivare. Vidare bortses från de särskilda problemställningar som uppstår vid förvärv över börs.

Av Carl Svernlöv

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...