Innehåll

Balans nr 3 2004

Ny serie i Balans

Detta är den första i en serie artiklar om företagsförvärv där advokat Carl Svernlöv presentera de grundläggande juridiska aspekterna av företagsförvärv i Sverige.

Övriga artiklar kommer att beröra företagsundersökningen, olika aspekter av förvärvsavtalet, med särskild inriktning på garantier och riskfördelning, samt implementering av transaktion.

Tidpunkten då parterna kopplar in sina interna eller externa jurister i ett företagsförvärv varierar. Medan säljaren ofta haft hjälp av jurister med att förbereda försäljningen, är det inte helt ovanligt att köparens jurister blir inkopplade först efter att någon form av principöverenskommelse föreligger mellan parterna.

Denna artikel behandlar de normalt sett inledande transaktionsdokumenten, sekretessavtalet och letter of intent, ur ett i huvudsak praktiskt perspektiv.

Artikelserien riktar sig till revisorer, yngre jurister och andra som önskar få en större förståelse för de juridiska överväganden som spelar in i en företagsförvärvsprocess. Det primära siktet är på ett företagsförvärv mellan två parter, och bortser från auktionsförfaranden och parallella förhandlingar med flera budgivare. Vidare bortses från de särskilda problemställningar som uppstår vid förvärv över börs.

Av Carl Svernlöv