Balans nr 4 2004

”Ett svenskt intitiativ för effektiv och säker information för hela marknaden”

Efter det att FARs generalsekreterare Dan Brännström välkomnat deltagarna till lanseringen av XBRL i Sverige, öppnade ordföranden i XBRL Sweden själva seminariet på Berns i Stockholm den 19 mars:

Agneta Brevenhag berättade om arbetet med att få igång det nya språket för finansiell rapportering också i Sverige.

– Det här är en öppen standard. Oberoende av plattformar och utan licensavgifter. Det internationella konsortiet bakom XBRL är en icke-vinstdrivande organisation.

Hon pekade på betydelsen av ett system som kan användas för snabb och komplett information till t.ex. banker, revisorer, PRV och andra myndigheter och till Börsen.

Analytiker och investerare har stor nytta av ett språk som möjliggör att man direkt från nätet kan hämta information och själv söka efter begrepp. Transparens, tillförlitlighet och snabbhet ökar. För revisorer ger det snabbare och säkrare överföring – men ställer krav på en ny revisionsstandard.

Hon hoppades att det skulle finnas en svensk taxonomi (se nedan) för både BFN- och IFRS-redovisning till hösten.

I XBRL Sweden finns nu både FAR, SRS och SRF representerat, liksom flera av de stora revisionsbyråerna. Även andra talare betonade vikten av att skapa en gemensam standard där ”alla” är med.

Liv Watson från EDFAR On Line och XBRL International gjorde en jämförelse med de streckkoder som fungerar i många olika miljöer, länder och företag,

Och liksom andra betonade hon hur många tongivande organisationer och företag som redan är med på tåget: hon citerade bl.a. Microsofts ekonomichef som menar att XBRL är en självklar framtida standard.

Louis Matherne, International President i XBRL, spann vidare på samma tråd.

Samarbete är nyckeln

– Samarbete är nyckeln till framgång sa han och fyllde duken med kända företags- och organisationslogotyper.

Men han betonade också att det måste finnas en konkurrens om tillämpningarna av XBRL.

Lucas Cardholm, jurist på Ernst & Young, redogjorde för hur det redan finns utvecklade lösningar på problem kring säkerhet och integritet i denna nya värld.

Bengt-Åke Palmgren från PRV:s Bolagsavdelning menade att PRV såg en mycket stor potential till rationalisering med XBRL, för PRV:s del, för företagen och för myndigheterna i stort.

Andra talare tog upp XBRL ur börsföretagens, börsernas och övervakningsmyndigheternas synvinkel. Kurt Ramin från IASB berättade om hur normgivarna kan använda det nya rapporteringsspråket.

I diskussioner kring XBRL talas ofta om

taxonomi . Det betyder ungefär systematik

och länge använts inom t.ex. växt- och djurklassifikation. Ordet hämtades till svenska från franska på 1800-talet (ursprunget är dock antik grekiska) och det har på senare år fått ny aktualitet, då som en språklig USA-import i dataåldern.