Innehåll

Balans nr 4 2004

Tio år efter Cadbury: En svensk kod för bolagsstyrning

Drygt tio år har gått sedan Sir Adrian Cadbury lade fram den första brittiska corporate governance-koden, ”Cadbury-koden”, och skapade en ny modell för reglering av frågor rörande bolagsstämma, styrelse, revisorer m.m. i börsbolag. Nu har Förtroendekommissionens s.k. kodgrupp lämnat sitt förslag till corporate governance-kod – en svensk kod för bolagsstyrning.

Rolf Skog, som biträtt kodgruppen som expert, och Björn Kristiansson, som varit biträdande sekreterare, presenterar på följande sidor huvudinnehållet i koden när det gäller bolagsstämma, valberedning, styrelse och verkställande direktör.

Per Thorell , som också biträtt kodgruppen som expert, presenterar därefter kodens föreskrifter om revisorer

och

styrelsens finansiella rapportering . en svensk kod för bolagsstyrning