Innehåll

Julgranen har den kallats internt (och i tidningen) sedan den dåvarande Balans-layoutaren Titti Swartling ritade den första versionen 1988. Det handlar om den speciella befolkningspyramid som illustrerar FAR-kårens aktuella demografi.

Det kan vara lite svårt för nytillkomna läsare att förstå varför, så som fördelningen har utvecklat sig över åren. En julgran med den sneda och höga tyngdpunkten skulle inte klara sig på egen fot så värst länge. Men den starka överrepresentationen för män i de övre 50-åren speglar åtminstone ganska väl fördelningen ute i det näringsliv där ledamöterna verkar om dagarna...

Här på Balans har vi ganska modesta anspråk på läsarreaktioner; därför är det roligt att kunna konstatera att vår serie Företagsförvärvsskolan faktiskt har fått flera nöjda läsare att höra av sig. Månadens avsnitt handlar om det centrala i processen, avtal och garantier.

Så berättar vi mer om Basel II, ett regelverk som inte bara handlar om banker och finansinstitut (även om det är de som kommer att ha intensivt arbete med att anpassa sig till det nya). Nya, komplicerade och differentierade regler för kapitaltäckning kan betyda billigare lån för vissa, svårigheter att få krediter för andra. Också värt att fundera över.