Innehåll

Balans nr 5 2004

Inledning

Julgranen har den kallats internt (och i tidningen) sedan den dåvarande Balans-layoutaren Titti Swartling ritade den första versionen 1988. Det handlar om den speciella befolkningspyramid som illustrerar FAR-kårens aktuella demografi.

Det kan vara lite svårt för nytillkomna läsare att förstå varför, så som fördelningen har utvecklat sig över åren. En julgran med den sneda och höga tyngdpunkten skulle inte klara sig på egen fot så värst länge. Men den starka överrepresentationen för män i de övre 50-åren speglar åtminstone ganska väl fördelningen ute i det näringsliv där ledamöterna verkar om dagarna...

Här på Balans har vi ganska modesta anspråk på läsarreaktioner; därför är det roligt att kunna konstatera att vår serie Företagsförvärvsskolan faktiskt har fått flera nöjda läsare att höra av sig. Månadens avsnitt handlar om det centrala i processen, avtal och garantier.

Så berättar vi mer om Basel II, ett regelverk som inte bara handlar om banker och finansinstitut (även om det är de som kommer att ha intensivt arbete med att anpassa sig till det nya). Nya, komplicerade och differentierade regler för kapitaltäckning kan betyda billigare lån för vissa, svårigheter att få krediter för andra. Också värt att fundera över.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...