Innehåll

Balans nr 6–7 2004

Revisorers medverkan i systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser

Etableringen av handeln med utsläppsrätter (Europaparlamentets och Rådets Direktiv 2003/87/EG) har hittills fokuserat de tekniska aspekterna för att säkerställa minskade koldioxidutsläpp. Tilldelningen av utsläppsrätter blir emellertid i praktiken en förmögenhetsutdelning till de företag som kommer att delta i utsläppshandeln. Utsläppsrätterna uppkommer som poster i bolagens redovisning och påverkar såväl resultat- som balansräkningar. Företagens hantering och redovisning av utsläppsrätterna kommer därmed att omfattas av den lagstadgade revisionen.

FAR har med anledning av EUs direktiv och behovet av att säkerställa utsläppens ekonomiska värden genom en verifieringsprocess rekommenderat Näringsdepartementet att påskynda processen med att utveckla ett verifieringssystem för utsläppen av koldioxid och säkerställa revisorers medverkan i detta system. I möte den 19 maj med departementsrådet vid Näringsdepartementet, Bo Diczfalusy, departementssekreteraren Truls Borgström och Naturvårdsverkets Katrin Ottosson representerades FAR av Dan Brännström och specialistledamöterna Martin Gavelius och Lars-Olle Larsson.

Martin Gavelius och Lars-Olle Larsson kommer i en artikel i Balans under hösten att beskriva bakgrunden till den kommande handeln med utsläppsrätter och beskriva tidplanen för införandet av denna handel samt hur företagen respektive revisorer och revisionsbyråbranschen påverkas och påverkar i detta viktiga miljö- och finansrelaterade område.

Samrådsgruppen för miljöfrågor kommer att tillsammans med FARs revisionskommitté utarbeta vägledning för revisors arbete.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...