Innehåll

Balans nr 8–9 2004

Inledning

Företagsförvärv är ett centralt tema i detta nummer av Balans. Carl Svernlöv skriver i den fjärde delen av vår populära serie Företagsförvärvsskolan om riskfördelning i förvärvsavtal (sidan 23). I en artikel på sidan 28 förklarar Thomas Jansson, Jörgen Nilsson och Thomas Rynell hur de utökade upplysningskraven i IASBs nya redovisningsstandard ger ett bättre underlag för att bedöma företagsförvärv.

Dessutom: Joachim Landström presenterar i ett inlägg hur omvänt förvärv går till i praktiken enligt IFRS (sidan 17).

Rolf Rundfelt, ger Övervakningspanelen en plats i rampljuset Han redovisar hur arbetet med att gå igenom årsredovisningar har ökat i omfattning, i år jämförelse med tidigare. Detta innebär att färre börsbolag kommer att hinnas med i kontrollprocessen (sidan 10).

En javisst-ja-upplevelse kan den få som läser tidningens mångåriga medarbetare Inge Wennbergs exposé över några FAR-frågor där åsikter gått isär under årens lopp. Där nej så småningom blivit ja eller tvärtom. Och i vissa fall ... där debatten fortfarande inte är avslutad (sidan 37).