Innehåll

Balans nr 8–9 2004

Inledning

Företagsförvärv är ett centralt tema i detta nummer av Balans. Carl Svernlöv skriver i den fjärde delen av vår populära serie Företagsförvärvsskolan om riskfördelning i förvärvsavtal (sidan 23). I en artikel på sidan 28 förklarar Thomas Jansson, Jörgen Nilsson och Thomas Rynell hur de utökade upplysningskraven i IASBs nya redovisningsstandard ger ett bättre underlag för att bedöma företagsförvärv.

Dessutom: Joachim Landström presenterar i ett inlägg hur omvänt förvärv går till i praktiken enligt IFRS (sidan 17).

Rolf Rundfelt, ger Övervakningspanelen en plats i rampljuset Han redovisar hur arbetet med att gå igenom årsredovisningar har ökat i omfattning, i år jämförelse med tidigare. Detta innebär att färre börsbolag kommer att hinnas med i kontrollprocessen (sidan 10).

En javisst-ja-upplevelse kan den få som läser tidningens mångåriga medarbetare Inge Wennbergs exposé över några FAR-frågor där åsikter gått isär under årens lopp. Där nej så småningom blivit ja eller tvärtom. Och i vissa fall ... där debatten fortfarande inte är avslutad (sidan 37).

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...