Innehåll

Balans nr 8–9 2004

Nya medarbetare på Balans redaktion

Sedan den 1 september arbetar Pernilla Halling, 30 år, och Elisabeth Precht, 51, på Balans redaktion. Båda har en fil. kand.-examen samt journalistutbildning.

Pernilla, som anställts på heltid, kommer bland annat att arbeta med reportage/artiklar, fotografering, Balans hemsida, redigering/layout m.m. Hon kommer närmast från ett vikariat på Tidningarnas Telegrambyrå TT.

Elisabeth, som anställts på halvtid, kommer främst att arbeta med reportage/artiklar samt fotografering. Hon kommer närmast från frilansverksamhet. Mellan åren 1984 och 2003 har Elisabeth varit bosatt utomlands och bland annat varit redaktör för svensk-amerikanska handelskamrarnas tidning (engelskspråkig) i USA.

––––

Lennart Iredahl har anställts som ansvarig för samordningen av FARs och Svenska Revisorsamfundets (SRS) kvalitetskontroll. Han kommer närmast från Eko-brottsmyndigheten, och har tidigare varit auktor revisor på Ernst & Young.