Innehåll

Balans nr 8–9 2004

IAASB:s sammanträde i New York i mitten av september 2004

Dagordningen vid IAASB:s septembersammanträde 2004 är omfattande. Bland annat behandlas i en första omgång ett förslag till en ny standard om revisionsberättelsen (700) där hänsyn tagits till den stora mängd synpunkter, bl.a. från FAR, som kom in vid den remissbehandling som avslutades i mars 2004 (se ”Revision” Balans nr 1/2004). Vidare tas i en andra omgång upp förslag till remissversion av moderniserade ISA om väsentlighet (320) respektive uppskattningar i bokföringen (540).

Vi har kunnat se en utveckling mot allt mer omfattande och ordrika moderniserade ISA. Den under 2003 utgivna nya riskstandarden ISA 315 liksom den i början av 2004 utgivna väsentligt omgjorda standarden om oegentligheter ISA 240 är exempel på detta. Frågan om hur man ska läsa och förstå texten i en ISA, båda den fetstilta och den med vanlig stil, har genom denna utveckling också fått ökad fokus. Detta har lett till att IAASB har tillsatt ett projekt som ska komma med förslag på hur ISA:ernas klarhet och förståelse skulle kunna förbättras. Vid septembersammanträdet räknar IAASB med att kunna besluta om att sända på remiss, dels ett policyuttalande om uttryckssätt och terminologi i en ISA, dels ett diskussionsdokument om hur ISA:ernas klarhet och struktur skulle kunna förbättras.

Auktor revisor Lars-Gunnar Larsson

är teknisk sekreterare på FAR.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...