Balans nr 8–9 2004

Så har Balans speglat FARs växlande åsikter

– tiderna förändras även i revisionsbranschen

Text: Inge Wennberg

När FAR nyligen lade fram ett förslag om granskning av hållbarhetsredovisningar kom vi på Balans att tänka på FARs minst sagt avvaktande inställning till miljöredovisningar när sådana kom på tapeten för cirka 15 år sedan.

Vi påminde oss också en artikel om social redovisning i Balans för över 25 år sedan. Det konceptet blev inte heller någon FAR-favorit. Inte då.

Men år 2004 presenteras alltså ett förslag som tydligt och klart avser redovisningar av företags miljörelaterade, etiska och sociala förhållanden. Social redovisning, eller?

Vi har bett Inge Wennberg, mångårig medarbetare (han har skrivit för Balans sedan 1986), att från sitt perspektiv göra en exposé över några FAR-frågor där – i en del fall men inte alla – mycket bestämda åsikter i en riktning har kommit att ändras till mycket bestämda åsikter i en helt annan riktning.

Han kallar det här artikelblocket för UTVECKLINGEN. Därmed sagt att det främst handlar om påverkan från företeelser i en föränderlig omvärld – inte om att någon haft fel eller inte varit tillräckligt förutseende.

  • Inledningsvis kan hugade läsare följa den mödosamma vägen från social redovisning via miljöredovisning till hållbarhetsredovisning.

  • Vägen in i den riktiga långköraren i debatten – konsultfrågan – anträder vi år 1947. Då kunde rådgivning vara en inkörsport till revisionen...

  • Vi belyser också utvecklingen i en fråga som stått i särklass vad gäller laddning och känslighet – offertgivning på revision.

  • Revisionskommittéer i företagen var en företeelse som utmönstrades som helt onödig. Nu är de tillbaka och omhuldade på sina håll.

  • Vi gör en återblick på det strikta reklamförbud som fanns en gång. Och på hur det kringgicks, överträddes och försvann.

  • Vi ger också exempel på den typ av debatt som plötsligt flammar upp för att sedan aldrig återkomma. Det handlar om ett säkerhetsproblem i persondatorernas ungdom.