Balans nr 8–9 2004

Så har Balans speglat FARs växlande åsikter

– tiderna förändras även i revisionsbranschen

Text: Inge Wennberg

När FAR nyligen lade fram ett förslag om granskning av hållbarhetsredovisningar kom vi på Balans att tänka på FARs minst sagt avvaktande inställning till miljöredovisningar när sådana kom på tapeten för cirka 15 år sedan.

Vi påminde oss också en artikel om social redovisning i Balans för över 25 år sedan. Det konceptet blev inte heller någon FAR-favorit. Inte då.

Men år 2004 presenteras alltså ett förslag som tydligt och klart avser redovisningar av företags miljörelaterade, etiska och sociala förhållanden. Social redovisning, eller?

Vi har bett Inge Wennberg, mångårig medarbetare (han har skrivit för Balans sedan 1986), att från sitt perspektiv göra en exposé över några FAR-frågor där – i en del fall men inte alla – mycket bestämda åsikter i en riktning har kommit att ändras till mycket bestämda åsikter i en helt annan riktning.

Han kallar det här artikelblocket för UTVECKLINGEN. Därmed sagt att det främst handlar om påverkan från företeelser i en föränderlig omvärld – inte om att någon haft fel eller inte varit tillräckligt förutseende.

  • Inledningsvis kan hugade läsare följa den mödosamma vägen från social redovisning via miljöredovisning till hållbarhetsredovisning.

  • Vägen in i den riktiga långköraren i debatten – konsultfrågan – anträder vi år 1947. Då kunde rådgivning vara en inkörsport till revisionen...

  • Vi belyser också utvecklingen i en fråga som stått i särklass vad gäller laddning och känslighet – offertgivning på revision.

  • Revisionskommittéer i företagen var en företeelse som utmönstrades som helt onödig. Nu är de tillbaka och omhuldade på sina håll.

  • Vi gör en återblick på det strikta reklamförbud som fanns en gång. Och på hur det kringgicks, överträddes och försvann.

  • Vi ger också exempel på den typ av debatt som plötsligt flammar upp för att sedan aldrig återkomma. Det handlar om ett säkerhetsproblem i persondatorernas ungdom.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...