Balans nr 8–9 2004

Knepen knäckte reklamförbudet

Text: Inge Wennberg

I några europeiska länder är det fortfarande förbjudet för revisorer att göra reklam. FAR tog bort sitt förbud redan 1986 – men fram till 1993 var det förbjudet att ta direkt kontakt med ett företag och be att få bli dess revisor.

FAR-gemensamma annonser

FAR ställer redan kring starten 1923 upp mycket stränga reklamregler. Det enda tillåtna fram till 1945 är gemensam annonsering genom FAR. De annonserna finns bara i tidningar i Stockholm och Göteborg. Det medges enstaka undantag för revisorer på andra orter som får annonsera själva.

Sedan tillåts s.k. visitkortsannonser. Tolv gånger om året får ledamot meddela namn, yrke, telefonnummer samt kort ”icke kvalificerande” uppgift om att ledamoten utöver revision gör vissa andra uppgifter.

Större annonser tillåts

Så sent som i de nya stadgar som FAR antar 1980 är all annan reklam än annonser i tidningar, tidskrifter, telefonkataloger och adresskalendrar förbjuden. Och det är liksom tidigare bara namn, yrke, telefon etc. som får anges. Sådan information får också lämnas i platsannonser – dock inte i annonser för klienters räkning. Nu är annonserna dock inte begränsade till storlek och antal, vilket vid den här tiden nästan betraktas som ett slopande av reklamförbudet.

Men det är t.ex. inte tillåtet att dela ut reklambroschyrer. Presentationsbroschyrer får, utom till klienter, anställda och platssökande, bara ges till den som begär att få information om en byrås tjänster.

Koll på tidningsintervjuer

All information ska enligt reglerna för god revisorssed vara objektiv. Subjektivt färgad publicitet om den egna personen eller verksamheten strider alltså mot god revisorssed, framhålls det i etikreglerna.

Vid medverkan till intervjuer och tidningsartiklar är FAR-ledamöterna enligt stadgarna skyldiga att så långt som möjligt se till att dessa utformas så att FARs regler tillgodoses. Det är knappast tal om något annat än att det är stor restriktivitet som fortfarande gäller.

Det talas mycket om yrkets seriösa framtoning i den aktuella debatten.

Många knep

Men hur ser det ut i verkligheten? Erik Rydström ger besked i Balans redan på hösten 1979. ”En del auktoriserade revisorer tycks tro att vi inte använder reklam”, skriver Rydström och refererar en artikel i Accountants Weekly som sammanfattar olika ”knep” för att göra reklam. Han ställer frågan: ”Känns knepen igen?

Påverka pressen

En metod är att låta en delägare påverka pressen så att till synes objektiva och neutrala artiklar flyter in i tidningar och tidskrifter. Andra metoder är att ge ut böcker och ordna kurser och seminarier.

Det är också bra reklam att få in delägare på framstående poster i revisorsorganisationerna.

Man gör gärna annonser för att rekrytera egen arbetskraft och får på så sätt indirekt reklam. Det är inget tvivel om att syftet med annonserna under ”Lediga platser” ofta är att göra reklam för byrån.

Alla dessa aktiviteter förekommer också i Sverige, konstaterar Rydström.

Och brotten mot reklamreglerna blir många under de kommande åren.

Förbudet upphävs

Slutet på historien blir att FAR vid sitt årsmöte 1986 upphäver stadgarnas § 30 med alla reklamföreskrifterna. Och FARs regel nr 7 för god revisorssed ändras till en allmän formulering om att ledamot får göra sitt namn och sina kvalifikationer kända hos allmänheten på ett sätt som inte misskrediterar yrket. (Så står det än i dag, numera i regel nr 9.)

Enligt FARs disciplinnämnd är det dock ingen stor förändring 1986. Nämnden påpekar att det bara är valet av reklammedium som blivit fritt. Kraven på saklighet och objektivitet finns kvar.

En viktig förklaring till att reklamreglerna ändras ger regelkommitténs ordförande Siv Berlin i en intervju 1987: ”Reglerna överträddes. Under de sista åren före ändringen blev FAR-ledamöternas respekt för reklamreglerna mycket dålig.” Revisorerna bevakade varandra och anmälningar om övertramp strömmade in.

Slopandet av förbudet underlättades av att reglerna också ändrades i andra länder, t.ex. USA och Storbritannien. (Men reklamförbud finns ännu kvar i Frankrike, Luxemburg, Spanien och Portugal.)

Revisor i jeansjacka

1987 blev året för en av revisorsbranschens mest uppmärksammade reklamkampanjer. Revisionsbyrån Reveko dök upp med affischer på stortavlor, på affischpelare och i bussar. Byråns egen personal ställde upp som glada fotomodeller under orden ”Bli revisor på Reveko”.

En av revisorerna var iförd blå jeansjacka. Detta ledde till en intern reaktion från unga Reveko-revisorer. ”Så där ser vi verkligen inte ut.” Men kampanjen hade dragits igång snabbt – och jeansrevisorn gick inte att stoppa. Men han fick sällskap av en kostymrevisor och en tröjdito.

Kampanjen var effektiv, kunde byråns VD Jerry Ralowski berätta. Den lockade nära 500 arbetssökande. Det var naturligtvis också en fördel att vara först i branschen med en utomhuskampanj.

Fröet till kampanjen hade såtts tidigare – när reklambyrån hade fått nya ägare och skulle marknadsföra sig själv. Byrån gjorde en stortavla med texten: ”Grattis Jerry Ralowski på Reveko, till din nya reklambyrå. ” Det var innan FAR ändrade reklamreglerna, så Revekos egen kampanj fick anstå tills det var klart.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...