Balans nr 8–9 2004

När hårddisken kom till revisorn

Text: Inge Wennberg

Det har skrivits mycket om revisorer och datorer i Balans genom åren. Här tar vi upp ett säkerhetsproblem som aktualiseras i slutet på åttiotalet. Det blir ett exempel på den där typen av snabbt uppflammande debatter där problemet kanske inte blir löst, i alla fall inte då.

FAR-revisorerna blir tidigt invigda i datatekniken.

Redan vid årsmötet 1956 bjuds det på föredrag om ”principerna för en databehandlande elektronmaskin”. Några år in på sextiotalet startar FAR en databehandlingskommitté. Storföretagen börjar köpa in datorer för sin redovisning och snart kommer dataservicebyråer med maskiner som kan serva de mindre företagen. Och revisionsbyråer kan relativt tidigt erbjuda klienter att låta köra deras huvudböcker på datorer.

Revisionsprogram

Kring 1975 kommer de första lärospånen kring datorstödd revision. FAR studiereser till USA och finner att revisionsbyrån Haskins & Sells utarbetat programmet ”Auditape”. Det körs på bandstationer. Detta revisionspaket har snart följts av bl.a. Auditassist från Alexander Grant & Co och Computer File Analyzer från Price Waterhouse.

Behovet av att arbeta med ADB-baserade granskningsprogram blir tydligt.

Året när IBM:s PC introduceras, 1982, ordnar FAR bl.a. kursen ”Känna på datorn” som är PC-inriktad. Nu kan envar revisor börja med sin egen dator.

Persondatorerna drar in på byråerna ganska snabbt. Exempelvis har Bohlins Revisionsbyrå 1988 sammanlagt 350 datorer, flertalet är bärbara.

Flera säkerhetsproblem

Nu, 1988, upptäcks att utvecklingen av dessa datorer medför flera säkerhetsproblem med tanke på tystnadsplikt och sekretess.

De första persondatorerna lagrade data enbart på disketter som kunde tas ut och låsas in. Men nu finns det hårddiskar i maskinerna. De kan inte tas ur datorn och läggas i säkert förvar vid arbetsdagens slut.

Så sent som 1987 hade det skrivits i Balans om hur praktiskt det var att lagra data på hårddisk. Men nu upptäcks att det är farligt. Klientdata kan komma på drift.

Bärbara datorer är extra stöldbegärliga och tjuven kan lätt ta dem med hårddisk och allt.

Dessutom kan datorer gå sönder och lämnas på service. Då finns risken att hårddiskinformation kommer ut till obehöriga.

Inga klientdata på hårddisken

Nu blir det också känt att obehöriga kan återskapa raderad information från hårddiskar med enkla standardprogram. Med specialprogram går det att plocka fram data som ligger 15–20 raderingsgenerationer tillbaka.

Någon revisionsbyrå inför som säkerhetsregel nummer ett att klientdata aldrig får finnas på hårddiskar – inte ens under arbete ute hos klienterna.

Några inför ett totalförbud mot att lämna trasiga datorer med hårddiskar till service. Data ska först raderas med specialprogram inom revisionsbyrån. Eller också ska trasiga diskar kasseras.

Olika lösningar

Säkerhetsproblemen med hårddiskarna upplevs som allvarliga. Men det upplevs också som opraktiskt att inte kunna utnyttja de snabba diskarna.

Så vad göra? Olika lösningar diskuteras. Löstagbara hårddiskar är en ny teknik på ingående och på vissa håll köps sådana.

Många datorer har fysiska nycklar som låser datorns hårddisk. Det används också lösenord (hur ofta är inte lösenordet fasttejpat på maskinen, undrar en debattör i Balans). De enkla lösenorden kan kompletteras med mer avancerade behörighetskontrollsystem.

Som en slutlösning väntar de säkerhetsmedvetna på kryptering av data.

Använd hårddisken men töm den!

Men vad gör FAR?

Föreningens databehandlingskommitté är inte riktigt lika oroad som man är ute på en del av byråerna. Den har faktiskt inte hört talas om problemet med att raderad hårddiskinformation lätt kan återskapas.

Kommittén rekommenderar att tömma hårddisken på klientdata efter varje uppdrag och spara data till disketter eller magnetband. Är revisorn ute på uppdrag bör den bärbara datorn låsas in när den inte hålls under uppsikt.

Några ytterligare bulletiner från databehandlingskommittén i denna sak blir det dock inte. Och hårddiskdebatten ebbar ut.

E-post

Vid den här tiden har revisionsbyråer också börjat arbeta med e-post. Internet finns inte för allmänt bruk men det finns andra system. Även här diskuteras säkerheten. En artikelförfattare i Balans ger rådet ”göra en säkerhetsbedömning” och ställa upp regler för vilken typ av information som får sändas med e-posten.

Det har byråerna säkert gjort.

Men vad ska man egentligen säga om de fotnoter som sedan länge bifogas all e-post från revisionsbyråer? Det står att informationen kan vara konfidentiell och att det är förbjudet för annan än angiven mottagare att läsa den?

Är detta säkerhet? Kanske dags för en ny debatt?

Texter: Inge Wennberg

Bilder: Stig-Göran Nilsson, Mikael Röhr m.fl.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...