Innehåll

Balans nr 1 2005

Inledning

I det här numret presenteras del sex i företagsförvärvsskolan. Här belyser Carl Svernlöv flera viktiga frågor i integrationsprocessen vid företagsförvärv. Som ett första steg vid framtagandet av en integrationsplan måste företagsledningen avgöra vilka strategiska mål den avser att uppnå med förvärvet och med integrationen av målbolaget. Är målet att ta marknadsandelar eller att öppna nya marknader? Eller ska förvärvet leda till att köparen kommer över tillgångar eller specialkompetens som köparen skulle ha svårt att förvärva respektive utveckla på annat sätt? Eller handlar det rätt och slätt om att öka omsättningen? (sidan 24).

Lars-Olle Larsson, Marie Norregårdh och Lars Egenäs belyser i en gemensam artikel hur revisionen kommer att påverkas av handeln med utsläppsrätter. I FEE:s skrift som publiceras i januari ”FEE Alert Emission Trading” kan revisorn finna vägledning på detta område (sidan 12).

Vid årsskiftet avslutade Övervakningspanelen sin granskning av potentiella panelärenden avseende 2003 års årsredovisningar. Totalt har åtta företag utsatts för kritik. Rolf Rundfelt avslöjar att orsaken till att inte fler företag kritiserats i flera av fallen är tidsbrist (sidan 8).

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...