Innehåll

Balans nr 1 2005

Inledning

I det här numret presenteras del sex i företagsförvärvsskolan. Här belyser Carl Svernlöv flera viktiga frågor i integrationsprocessen vid företagsförvärv. Som ett första steg vid framtagandet av en integrationsplan måste företagsledningen avgöra vilka strategiska mål den avser att uppnå med förvärvet och med integrationen av målbolaget. Är målet att ta marknadsandelar eller att öppna nya marknader? Eller ska förvärvet leda till att köparen kommer över tillgångar eller specialkompetens som köparen skulle ha svårt att förvärva respektive utveckla på annat sätt? Eller handlar det rätt och slätt om att öka omsättningen? (sidan 24).

Lars-Olle Larsson, Marie Norregårdh och Lars Egenäs belyser i en gemensam artikel hur revisionen kommer att påverkas av handeln med utsläppsrätter. I FEE:s skrift som publiceras i januari ”FEE Alert Emission Trading” kan revisorn finna vägledning på detta område (sidan 12).

Vid årsskiftet avslutade Övervakningspanelen sin granskning av potentiella panelärenden avseende 2003 års årsredovisningar. Totalt har åtta företag utsatts för kritik. Rolf Rundfelt avslöjar att orsaken till att inte fler företag kritiserats i flera av fallen är tidsbrist (sidan 8).