Innehåll

Balans nr 1 2005

Noteringar: Skärpt straff för bokföringsbrott

Regeringen presenterar i slutet av januari en proposition enligt vilken lagstiftningen mot ekobrott skärps.

Regeringen föreslår enligt den lagrådsremiss som ligger till grund för propositionen att straffskalorna för grovt bokföringsbrott och ringa bokföringsbrott ska skärpas. Det föreslås bland annat bli möjligt att döma till strängare straff än böter vid återfall i ringa bokföringsbrott och för så kallade målvakter som samtidigt står under åtal för sådan brottslighet i flera olika juridiska personer.

– Eftersom bokföringsbrotten ofta är ett medel för att begå eller dölja annan allvarlig ekonomisk brottslighet är det viktigt att förbättra förutsättningarna att bekämpa dem, säger justitieminister Thomas Bodström.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2005.