Innehåll

Balans nr 1 2005

Noteringar: Ny kraft på Redovisningsrådet

Anna-Carin Holmqvist-Larsson är ny på posten som Technical director på Redovisningsrådet.

Hon kommer närmast från KPMG där hon varit redovisningsexpert och bland annat arbetat med IAS 39.

Anna-Carin Holmqvist-Larsson efterträder Ulrika Lundström som nu gått vidare till andra arbetsuppgifter på Regeringsrätten.