Innehåll

Balans nr 1 2005

Revision: Nu finns fler revisionsberättelsemallar

I förra numret av Balans (se ”Revision” nr 12/2004) presenterades den nya standardutformningen av revisionsberättelsemallen, vilken gäller fr.o.m. 1 januari 2005. Nu finns, på FAR:s hemsida www.far.se under ”Nyheter”, även mallar för revisionsberättelse för moderbolag och bolag utan koncern både på svenska och engelska.