Innehåll

Balans nr 10 2005

Noteringar: XBRL blir ett krav

Det är XBRL (ett globalt språk för finansiell information, se Balans nr 12/2004) som kommer att gälla för den som vill sända sina räkenskaper till Bolagsverket på elektronisk väg. Detta har verkets ledning beslutat. Just nu pågår ett projekt kallat Elräk där verket studerar hur detta praktiskt ska gå till.

Man har tittat på den taxonomi som XBRL Sweden sänt på remiss till sina medlemmar samt till Bolagsverket. ”Vi har lämnat synpunkter till XBRL-föreningen. Det fattas vissa viktiga bitar t.ex. (taxonomier för) koncernredovisning och revisionsberättelse”, förklarar Bo Lagerqvist, jurist på Bolagsverket och ledare för Elräk-projektet. Taxonomin för revisionsberättelse är i princip färdig medan en för koncernredovisning är ett projekt längre fram i tiden, berättar man på XBRL:s kansli.

Ett pilotförsök inom Elräk:s ramar kommer att genomföras av bolagsverket i början av nästa år. Bo Lagerqvist tror att det kommer att vara möjligt att elektroniskt överföra dokument till Bolagsverket inom ett par års tid.

taxonomi’, vetenskapen om organismernas klassificering, dvs. beskrivning, namngivning (nomenklatur) och formell klassifikation av organismgrupper som taxonomiska enheter. (Nationalencyklopedin)