Innehåll

Balans nr 10 2005

Noteringar: XBRL blir ett krav

Det är XBRL (ett globalt språk för finansiell information, se Balans nr 12/2004) som kommer att gälla för den som vill sända sina räkenskaper till Bolagsverket på elektronisk väg. Detta har verkets ledning beslutat. Just nu pågår ett projekt kallat Elräk där verket studerar hur detta praktiskt ska gå till.

Man har tittat på den taxonomi som XBRL Sweden sänt på remiss till sina medlemmar samt till Bolagsverket. ”Vi har lämnat synpunkter till XBRL-föreningen. Det fattas vissa viktiga bitar t.ex. (taxonomier för) koncernredovisning och revisionsberättelse”, förklarar Bo Lagerqvist, jurist på Bolagsverket och ledare för Elräk-projektet. Taxonomin för revisionsberättelse är i princip färdig medan en för koncernredovisning är ett projekt längre fram i tiden, berättar man på XBRL:s kansli.

Ett pilotförsök inom Elräk:s ramar kommer att genomföras av bolagsverket i början av nästa år. Bo Lagerqvist tror att det kommer att vara möjligt att elektroniskt överföra dokument till Bolagsverket inom ett par års tid.

taxonomi’, vetenskapen om organismernas klassificering, dvs. beskrivning, namngivning (nomenklatur) och formell klassifikation av organismgrupper som taxonomiska enheter. (Nationalencyklopedin)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...