Under det närmaste året beräknar Ernst & Young med att anställa ca 170 nya medarbetare, meddelare byrån i ett pressmeddelande. Nyanställningarna kommer att omfatta samtliga verksamhetsområden.

”Under det senaste året har efterfrågan på revisionsnära rådgivningstjänster ökat” förklarar byrån. Detta innebär bl.a. att av de 170 tjänsterna kommer 70 att gälla finansiell rådgivning och redovisning. Ytterligare 40 av tjänsterna är avsedda att stärka byråns verksamhet inom rådgivning gentemot finansiella företag – med bransch- och specialistkompetens.